Goethe-Zertifikat C1

Goethe Spracharbeit Berlin Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Ja vēlaties…

 • sagatavoties studijām Vācijā;
 • darba vajadzībām apliecināt vācu valodas zināšanas prasmīga lietotāja līmenī;
 • sagatavoties darbam medicīnas nozarē;
 • apliecināt savu valodas prasmi C1 līmenī;
 • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat C1 ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem. Tas apliecina valodas zināšanas prasmīga lietotāja līmenī un atbilst piektajam līmenim (C1) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka…

 • spējat saprast garus un sarežģītus dažāda tipa tekstus un uztvert arī tajos ietverto, netieši izteikto nozīmi;
 • spējat spontāni un tekoši izteikties, īpaši nemeklējot vārdus;
 • spējat efektīvi un prasmīgi lietot valodu sociālajā, darba, mācību un studiju vidē;
 • spējat skaidri, loģiski un detalizēti izteikties par sarežģītiem jautājumiem.
Pirms studiju uzsākšanas sazinieties ar savu augstskolu vai institūciju, kas nodrošina sagatavošanas kursus mācībām augstskolā, lai uzzinātu, vai Goethe-Zertifikat C1 Jums sniedz atbrīvojumu no valodas iestājeksāmena, kas papildus jākārto ārvalstu studentiem.

Priekšnosacījumi

 • Eksāmena Goethe-Zertifikat C1 kārtošanai ieteicamais vecums – no 16 gadiem.
 • Eksāmena Goethe-Zertifikat C1 priekšnosacījums ir valodas zināšanas piektajā valodas prasmes līmenī (C1), kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
 • Lai sasniegtu šo līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem Jums nepieciešamas 800 līdz 1000 mācību stundas pa 45 minūtēm.