Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Small group of teenagers (11-15) jumping from steps outdoors, cheering, portrait Foto: Getty Images/Echo

Ja vēlies…

  • kārtot eksāmenu bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem;
  • apliecināt pavisam vienkāršas zināšanas vācu valodā;
  • apliecināt savu valodas prasmi A1 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ir vācu valodas eksāmens bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem. Tas apliecina pavisam vienkāršas valodas zināšanas un atbilst pirmajam līmenim (A1) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, tu apliecini, ka…

  • spēj uzdot vienkāršus jautājumus uz tiem atbildēt, kā arī izteikt lūgumu un uz to reaģēt;
  • spēj aprakstīt sevi un citus vienkāršām frāzēm un teikumiem;
  • spēj saprast sarunas un tekstus, kuros ir runa par labi zināmām lietām.

Priekšnosacījumi

  • Eksāmena Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 kārtošanai ieteicamais vecums – no 10 gadiem.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 priekšnosacījums ir valodas zināšanas pirmajā valodas prasmes līmenī (A1), kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
  • Lai sasniegtu šo līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem nepieciešamas 80 līdz 200 mācību stundas pa 45 minūtēm.