Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Kids at home Foto: Getty Images/Comstock Images

Ja vēlies…

  • kārtot eksāmenu jauniešiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem;
  • apliecināt vienkāršas zināšanas vācu valodā;
  • apliecināt savu valodas prasmi A2 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch ir vācu valodas eksāmens jauniešiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Tas apliecina vienkāršas valodas zināšanas un atbilst otrajam līmenim (A2) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, tu apliecini, ka …

  • spēj saprast un lietot ierastas frāzes ikdienas situācijās;
  • spēj sazināties vienkāršās, ierastās situācijās, kurās ir runa par informācijas apmaiņu par labi zināmiem tematiem;
  • spēj ar vienkāršiem valodas līdzekļiem aprakstīt savu izcelsmi un izglītību, tuvāko apkārtni un lietas, kas saistītas ar ikdienišķām vajadzībām.

Sagatavošanās

Vingrinājumi

Šeit tu atradīsi eksāmenu paraugus un vingrinājumu komplektus, kas sniedz iespēju vingrināties tiešsaistē, tostarp interaktīvi.

Papildu informācija

Eksāmena Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch priekšnosacījumus, saturu un papildu informāciju atradīsi šeit: