Goethe-Zertifikat A2

Excited businesswoman Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Ja vēlaties…

  • apliecināt vienkāršas zināšanas vācu valodā;
  • apliecināt savu valodas prasmi A2 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat A2 ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem. Tā priekšnosacījums ir elementāras valodas zināšanas, un tas atbilst otrajam līmenim (A2) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā. 

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka ...

  • spējat saprast un lietot ierastas frāzes ikdienas situācijās;
  • spējat sazināties vienkāršās, ierastās situācijās, kurās ir runa par informācijas apmaiņu par labi zināmiem tematiem;
  • spējat ar vienkāršiem valodas līdzekļiem aprakstīt savu izcelsmi un izglītību, tuvāko apkārtni un lietas, kas saistītas ar ikdienišķām vajadzībām.