Tālākizglītība
Vācijā

Professional development in Germany Photo: Goethe-Instituts in Germany

Katru gadu mēs piedāvājam tālākizglītības semināru stipendijas vācu valodas skolotājiem.

Gētes institūts ik gadu vācu valodas skolotājiem piedāvā stipendijas vienas vai divu nedēļu klātienes tālākizglītības semināriem Vācijā. Semināri tiek rīkoti klātienē, tiešsaistē vai Blended Learning formātā. 

2022. gadam Gētes institūts Rīgā piedāvā šādas tālākizglītības semināru stipendijas:

  • Landeskunde;
  • Methodik und Didaktik;
  • Fortbidungskompetenz Train the Trainer;
  • Deutsch für Lehrkräfte;
  • Mediendidaktik.
Tālākizglītības semināru piedāvājums 2022. gadam:

Tālākizglītības semināru piedāvājums 2022 (vācu valodā)


Stipendiju konkursam var pieteikties vācu valodas skolotāji, kuri

  • māca vācu valodu skolā vai pieaugušo izglītībā vai nodarbojas ar skolotāju tālākizglītošanu,
  • pašlaik aktīvi strādā savā profesijā,
  • ar savām seminārā iegūtajām zināšanām ir gatavi iepazīstināt arī citus skolotājus.
Stipendijām vācu valodas kursiem Vācijā var pieteikties arī citu mācību priekšmetu skolotāji, kuri darbojas projektā “CLIL Latvijā”.


Informācija par pieteikšanos (vācu valodā)

Pieteikšanās veidlapa (vācu valodā)

Pieteikšanās termiņš 2022. gada stipendijām: 04.11.2021. Lūdzam sūtīt pieteikumus Ievai Elsbergai uz adresi ieva.elsberga@goethe.de.

Deutsche Auslandsgesellschaft piedāvā tālākizglītības kursus vācu valodas skolotajiem.

Izpildītās pieteikuma anketas elektroniski sūtiet, lūdzu, tieši uz Deutsche Auslandsgesellschaft:
info@deutausges.de

Kursu pārskats, pieteikuma anketa un sīkāka informācija:
Deutsche Auslandsgesellschaft

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 1. marts.