Tālākizglītība
Latvijā

Tālākizglītības semināri vācu valodas skolotājiem Latvijā Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Gētes institūts Rīgā vācu valodas skolotājiem piedāvā tālākizglītības iespējas. Mūsu piedāvājums tālākizglītības jomā koncentrējas uz vācu valodas apmācības metodiski-didaktiskajiem jautājumiem, interneta un jauno mediju izmatošanu vācu valodas stundās, agrās svešvalodu apguves veicināšanu, kā arī tālākizglītības speciālistu izglītošanu.

Tālākizglītības jomā mūsu svarīgākie sadarbības partneri ir Latvijas Republikas Izglītības ministrija un Reğionālais tālākizglītības centrs Daugavpils.

 

Mācāmies mācīt vācu valodu

Kursa Mācāmies mācīt vācu valodu (DLL) uzmanības centrā ir vācu valodas mācību stunda. Jaunais Gētes institūta tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas kursu cikls speciāli izstrādāts vācu valodas kā svešvalodas un vācu valodas kā otrās valodas skolotājiem. DLL skolotājiem visā pasaulē sniedz iespēju pilnveidot praktiskās zināšanas neatkarīgi no tā, vai viņi strādā pamatskolā, vidusskolā vai pieaugušo izglītības jomā.

DLL inovatīvā koncepcija izstrādāta, ņemot vērā ikdienas praksi un izaicinājumus, ar kuriem skolotājam nākas sastapties klasē. Tādi tradicionālie temati kā prasmju, gramatikas un vārdu krājuma apguve, fonētika, literatūra, mācību sociālās formas utt. integrēti uz kompetencēm un praksi vērstā tālākizglītības koncepcijā.

Izmantojot mācību nodarbību video ierakstus un īstenojot praktiskos izpētes projektus (PEP), skolotājiem ir iespēja reflektēt un aktualizēt savas līdzšinējās kompetences, un jaunās atziņas pielietot savās mācību stundās.

Turklāt dalība kopīgā tālākizglītības seminārā DLL ietvaros skolotājiem sniedz iespēju nepastarpinātai pieredzes un viedokļu apmaiņai par apmācības jautājumiem ar motivētiem kolēģiem.  

Visi DLL moduļi grāmatas formātā komplektā ar DVD izdoti Klett-Langenscheidt izdevniecībā, taču tos iespējams pildīt arī tiešsaistē un interaktīvi Gētes institūta mācību platformā. Tādējādi DLL skolotājiem piedāvā visplašākās iespējas individuāli organizēt savu tālākizglītošanos, respektīvi, kvalifikācijas celšanu.
DLL paredzēts vācu valodas kā svešvalodas skolotājiem visā pasaulē, kuri strādā pamatskolā, vidusskolā vai pieaugušo izglītības jomā. Skolotājiem, kas māca vācu valodu kā otro valodu, arī pieejami divi attiecīgi izstrādāti DLL moduļi.

Ar DLL cikla moduļu palīdzību skolotāji savas kompetences var pilnveidot arī tad, ja nav absolvējuši ģermānistikas vai vācu valodas kā svešvalodas studijas. Priekšnosacījums dalībai ir vācu valodas zināšanas B2 līmenī, kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).

Moduļu apguve skolotājiem īpaši produktīva būs tad, ja viņi jau māca, ja viņiem ir mācīšanas pieredze, respektīvi, ja viņi ir izgājuši praksi vai hospitējuši vācu valodas nodarbībās.
No 2020. gada Gētes institūta tālākizglītības projektam DLL mainīsies koncepts, un semināri tiks piedāvāti visam Centrālās un Austrumeiropas valstu reģionam.

Tālākizglītības semināriem var pieteikties vācu valodas skolotāji no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Čehijas un Ungārijas. Jaunais koncepts skolotājiem nodrošinās lielāku fleksibilitāti izvēloties interesējošo tēmu un intensīvāku domu apmaiņu ar kolēģiem no kaimiņvalstīm.

Skolotājiem no Latvijas dalība semināros ir bezmaksas. Lūdzu aizpildiet formulāru (skat. lejā pievienoto saiti "Vairāk informācijas"), un Jūs būsiet automātiski pieteikusies pilnai stipendijai attiecīgajam modulim un Jums netiks piestādīta nekāda semināra maksa.

Nākamais pieteikšanās datums: līdz 2020. gada 19. janvārim

Vairāk informācijas

Reģionālais tālākizglītības centrs Daugavpilī

Daugavpils Universitātē atrodas Gētes institūta Rīgā izveidotais Reģionālais tālākizglītības centrs, kas realizē Gētes institūta pasākumus skolēniem un vācu valodas skolotājiem. Centrs arī patstāvīgi organizē skolotāju tālākizglītības pasākumus, konkursus skolēniem un studentiem, kā arī kultūras programmu.
Centra vadītāja ir Marina Rumjanceva. Viņa Jūs labprāt informēs par tālākizglītības iespējām un citām centra aktivitātēm.