Tālākizglītība
Latvijā

Tālākizglītības semināri vācu valodas skolotājiem Latvijā Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Gētes institūts Rīgā vācu valodas skolotājiem piedāvā tālākizglītības iespējas. Mūsu piedāvājums tālākizglītības jomā koncentrējas uz vācu valodas apmācības metodiski-didaktiskajiem jautājumiem, interneta un jauno mediju izmatošanu vācu valodas stundās, agrās svešvalodu apguves veicināšanu, kā arī tālākizglītības speciālistu izglītošanu.

Tālākizglītības jomā mūsu svarīgākie sadarbības partneri ir Latvijas Republikas Izglītības ministrija un Reğionālais tālākizglītības centrs Daugavpils.

Mācāmies mācīt vācu valodu

Kursa Mācāmies mācīt vācu valodu (DLL) uzmanības centrā ir vācu valodas mācību stunda. Jaunais Gētes institūta tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas kursu cikls speciāli izstrādāts vācu valodas kā svešvalodas un vācu valodas kā otrās valodas skolotājiem. DLL skolotājiem visā pasaulē sniedz iespēju pilnveidot praktiskās zināšanas neatkarīgi no tā, vai viņi strādā pamatskolā, vidusskolā vai pieaugušo izglītības jomā.

Reģionālais tālākizglītības centrs Daugavpilī

Daugavpils Universitātē atrodas Gētes institūta Rīgā izveidotais Reģionālais tālākizglītības centrs, kas realizē Gētes institūta pasākumus skolēniem un vācu valodas skolotājiem. Centrs arī patstāvīgi organizē skolotāju tālākizglītības pasākumus, konkursus skolēniem un studentiem, kā arī kultūras programmu.
Centra vadītāja ir Marina Rumjanceva. Viņa Jūs labprāt informēs par tālākizglītības iespējām un citām centra aktivitātēm.

Uz Reģionālo vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centru