Kombinēta tālākizglītība Mācāmies Mācīt Vācu valodu (DLL)

Deutsch Lehren Lernen Logo

Pk, 06.09.2019. -
Pk, 06.12.2019.

Gētes institūtā Rīgā

Torņa iela 1
(ieeja no Klostera ielas)
LV-1050 Rīga

10. modulis. Vācu valoda jauniešiem

Pēc veiksmīga jaunā skolotāju tālākizglītības kursa, kurš tiek piedāvāts visā pasaulē, Mācāmies Mācīt Vācu valodu (DLL) pirmajiem sešiem bāzes moduļiem un 8. moduļa Gētes institūti Rīgā, Viļņā un Tallinā piedāvā nākamo moduli vācu valodas skolotājiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Jaunieši mācās savādāk nekā bērni vai pieaugušie. Vācu valodas stundas jauniešiem ietekmē dažādi faktori. Pārmaiņas, ar kurām jaunais cilvēks sastopas padsmitgadnieka dzīves posmā, ļoti ietekmē un izmaina mācīšanos. Dažas no šīm izmaiņām skolotājam pieņemt ir grūti, bet citas, iespējams, var pat atvieglot mācību procesu.

10. modulis „Vācu valoda jauniešiem“ balstās uz jaunākajiem zinātnieku atzinumiem un izskaidro jauniešu kognitīvos, fizioloģiskos, sociālos un valodas attīstības procesus, un to ietekmi uz valodu mācīšanos. Aptaujas rezultāti parāda motivācijas lomu un to, kādu jaunieši iedomājas labu vācu valodas skolotāju.

10. modulis „Vācu valoda jauniešiem“ ir paredzēts skolotājiem, kuri māca (vai vēlas mācīt) vācu valodu jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem.
 
Mācību apjoms

2 klātienes semināri Rīgā, 12 nedēļas tiešsaistes darba internetā; kopā aptuveni 100 h
 
Dalības nosacījumi
  • Vācu valoda B2 līmenī pēc Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.
  • Dalība abos klātienes semināros Rīgā.
  • 12 nedēļu garš tiešsaistes darbs internetā.
  • Praktiskā projekta izstrādei nepieciešama iespēja piedalīties stundās.  
Semināru laikā Rīgā Gētes institūts segs visas ar nakšņošanu saistītās izmaksas skolotājiem no ārpus Rīgas, kā arī ceļa izdevumus.

Pieteikšanās: līdz 27.08.2019.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās formulārs, 10. modulis

Aizpildīto formulāru lūgums sūtīt:
sandra.saida-saina@goethe.de

 
10. modulis: Vācu valoda JAUNIEŠiem
Sagatavošanās fāze internetā 06.–12.09.2019.
1. klātienes seminārs Rīgā Pk, 13.09.2019.; Sestd., 14.09.2019.
Tiešsaistes fāze internetā (10 nedēļas) 16.09.–24.11.2019.
Praktiska projektu izstrāde (PEP) 25.11.–05.12.2019.
2. klātienes seminārs (PEP) Rīgā Pk, 06.12.2019.

Atpakaļ