Nirnbergas ieteikumi
Agrīnās svešvalodu apguves pamatnosacījumi

Nürnberger Empfehlungen: Rahmenbedingungen © Goethe-Institut

Bērna svešvalodas apguves process notiek kompleksas nosacījumu struktūras kontekstā, kas šajā nodaļā tiks aplūkota sīkāk. Šo procesu ietekmē gan cilvēki tiešā bērna tuvumā – vecāki un ģimene, audzinātājas un skolotāji, gan bērnam gandrīz nepamanāmi faktori vai institūcijas (piem., skolas vadība, valsts iestādes un interešu asociācijas).

Jau sākot no bērnudārza, mācību programmas nosaka kompetenču profilus un ar tiem saistīto mācību saturu. Mācību sasniegumus var ietekmēt arī izmantotās metodes un mediji. Dažādas testēšanas un izvērtēšanas metodes pavada mācību procesu jau no tā sākuma.

Ja apstākļus un faktorus, kas ietekmē agrīnās svešvalodu apguves procesu, iedomājamies kā tīklu, kas ieskauj bērnu, varam noprast, cik kompleksa ir šī ietekme. Centrā vienmēr atrodas bērns, kas atkarībā no savām individuālajām spējām attīsta savu svešvalodas kompetenci.      

Apmācības uzmanības centrā – bērns

Svešvalodu apmācībai, kas pielāgota bērna mācīšanās īpatnībām, jāsekmē bērna personības vispārīgā attīstība.

Audzinātāji un valodas skolotāji

Agrīnajā svešvalodu apguvē audzinātājām un skolotājiem ir ļoti būtiska loma.

Vecāki

Kaut arī dažkārt vecāki un skolotāji baidās, ka pārāk agra svešvalodas apguves uzsākšana varētu pārslogot bērnus, vairums vecāku agrīno valodas apmācību tomēr uzskata par bērnu iespēju.

Mācību vietas

Agrīnā svešvalodu apguve notiek bērnudārzos, skolās vai citās izglītības iestādēs.

Mērķis

Uzsākot svešvalodu apmācību agrīnā vecumā, tiek izmantoti visi resursi, lai svešvalodu apguves procesā sniegtu bērniem vislabākās iespējamās attīstības iespējas.

Piemērots saturs

Tematiski un valodiski mācību satura izvēli nosaka bērna intereses un viņa attīstība no mācīšanās psiholoģijas viedokļa.

Metodiskie un didaktiskie principi

Agrīnajā svešvalodu apguvē būtu jāuzrunā bērna personība tās kopumā, ņemot vērā bērna pamatvajadzības. 

Mediji

Mūsdienās mediji ienāk arī bērnu dzīvē.

Diagnosticējošā pārbaude, zināšanu līmeņa noteikšana, vērtēšana

Audzinātājiem un skolotājiem, kuri bērnu mācīšanos vēlas vadīt atbildīgi, ir būtiski novērot, dokumentēt un nepārtraukti reflektēt mācīšanās procesus agrīnajā svešvalodu apguvē.

Vairāk informācijas