Nirnbergas ieteikumi
Jauna ietekme uz bērna mācību vidi

Nürnberger Empfehlungen: Kindliche Lernumgebung © Goethe-Institut

Mūsdienās bērni dzīvo ārkārtīgi satīklotā vidē. Globālie procesi un jaunās komunikāciju tehnoloģijas maina ne tikai pieaugušo, bet arī bērnu izpratni par valodu. Daudzviet jau pavisam mazu bērnu ikdienu ietekmē mediji un arvien vairāk arī multikulturālisms un daudzvalodība. Ar mūsu pasaules kultūru un valodu daudzveidību bērns sastopas ne tikai bērnudārzā un skolā, bet pirms tam jau arī ģimenē un savā tuvākajā apkārtnē.

Mūsdienās bērni ar daudzvalodību saskaras kā ar normālu parādību un noprot, ka valodu mācīšanās ir noderīga.

Lai atvieglotu savstarpējo saprašanos un saglabātu Eiropas valodu un kultūru daudzveidību, Eiropas Savienība aicina visus pilsoņus līdzās savai dzimtajai valodai apgūt arī citas valodas [2]. Šo prasību iespējams īstenot, jau obligātās izglītības laikā visiem skolēniem nodrošinot iespēju apgūt vismaz divas modernās svešvalodas [3]. Tādēļ vairumā Eiropas Savienības valstu svešvalodu apguve ir kļuvusi par obligātu sākumskolas mācību programmas sastāvdaļu [4].
 

Ieteikums:

Agrīnajā svešvalodu apguvē vienmēr būtu jāpatur prātā, ka neatkarīgi no reģionālajām un vietējām īpatnībām, kas nosaka mācību programmas specifiku, bērni reaģē un mācās atbilstoši savai personīgajai videi un individuālajai attīstībai.


Quellenangaben
[1] Skat. Spanhel (2009)
[2] Skat. Eiropas Padome (2001)
[3] Skat. turpat, Ieteikums Nr. 1383 (1998); KOM (2003); KOM (2005)
[4] Skat. Eurydice (2001, 2005) un Legutke (2009), 496. un sek. lpp.

Vairāk informācijas