Ātrā piekļuve:

Pāriet tieši uz saturu (Alt 1) Pāriet tieši uz galveno izvēlni (Alt 2)

Rakstīšanas darbnīca Rīgā
ar Pjēru Jaravanu

No 2019. gada 23. līdz 26. oktobrim Gētes institūtā Rīgā notika projekta “Weltenschreiber” darbnīcu pirmā daļa. Darbnīcā piedalījās seši skolēni no trīs skolām. Dalībnieku vācu valodas prasmes atbilda B1/B2 līmenim, kā to paredzēja dalības noteikumi.
 

 • Schreibwerkstatt in Riga Foto: Sonja Hanbuch © Goethe-Institut
  Dalībnieki ir koncentrējušies uz rakstīšanu
 • Schreibwerkstatt in Riga Foto: Sonja Hanbuch © Goethe-Institut
  Textproduktion während des Workshops
 • Schreibwerkstatt in Riga Foto: Sonja Hanbuch © Goethe-Institut
  In den Straßen von Riga lernten die Teilnehmerinnen, einen atmosphärischen Text zu schreiben
 • Schreibwerkstatt in Riga Foto (Ausschnitt): Sonja Hanbuch © Goethe-Institut
  In den Straßen von Riga lernten die Teilnehmerinnen, einen atmosphärischen Text zu schreiben
 • Schreibwerkstatt in Riga Foto: Sonja Hanbuch © Goethe-Institut
  die Teilnehmerinnen mit dem Workshopleiter und Autor Pierre Jarawan (links) sowie dem Begleitehrer Kirils Soklakovs

Iespaidi par pirmo rakstīšanas darbnīcu

Pjērs Jaravans
 

Pirmajā dienā galvenā uzmanība tika koncentrēta uz savstarpēju iepazīšanos, skolēni pēc īsām sarunām stādījās viens otram priekšā ar pirmajā personā sarakstītiem tekstiem. Pēc tam tika apkopots, ko skolēni vēlas un sagaida no darbnīcas, un tika pildīti pirmie rakstīšanas vingrinājumi par tēmu “noskaņas/atmosfēras aprakstīšana”. Turklāt pēc skolēnu vēlmes tika runāts un diskutēts par literāro tekstu struktūru.

Tika izmēģinātas dažādas pieejas rakstīšanai, galveno uzmanību pievēršot radošajai rakstīšanai. Pēc skolēnu vēlmes tika aplūkota arī tēma “literatūras kritikas rakstīšana”. Skolēniem bija jāizdomā grāmatas nosaukums, jāuzraksta nosaukumam atbilstošs fiktīvs stāsts, un tad fiktīva kritika par fiktīvo stāstu, kas tika pamatīgi pārrunāta.

Darbnīcas pēdējā diena bija veltīta lirikai. Skolēni – līdzīgi kā dzejoļos Ottos Mops – rakstīja tekstus, kuros drīkstēja būt tikai viens patskanis. Tālāk tika ņemts viens Gētes dzejolis, sadalīts pa rindiņām un salikts kopā jaunā dzejolī.

Aptaujā noskaidrojās, ka nākamajā reizē skolēni savos tekstos labprāt pievērstos tēmai “nākotne”.
 


Latvijā sākas projekts „Weltenschreiber“

Kirils Soklakovs, pavadošais skolotājs projektam „Weltenschreiber“ Latvijā
 

Kopš 2019. gada rudens arī Latvijā ir uzsākts Vācijā sekmīgi ieviestais projekts „Weltenschreiber“. Programma, kuras ietvaros skolēni un viņu skolotāji kopā ar slaveniem autoriem strādā pie visa veida literārajiem tekstiem, Vācijā darbojas jau vairākus gadus un bauda lielu popularitāti. Tagad šajā programmā iekļautas arī septiņas Austrumeiropas valstis, starp kurām ir arī Latvija.

2019. gada 23. oktobrī Gētes institūta Rīgā omulīgajās telpās satikās piecas literatūrā ieinteresētas skolnieces no J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas, Daugavpils 3. vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, lai piedalītos literārās rakstīšanas darbnīcā. Darbnīcu vadīja Minhenē dzīvojošais bestsellera autors Pjērs Jaravans. Skolnieces autora vadībā strādāja pie dažādu žanru tekstiem, ko darbnīcas laikā arī prezentēja. Kā galvenie iedvesmas avoti kalpoja Rīgas vecpilsētas atmosfēra un dažādās autora sniegtās idejas.

Radošā darbnīca noritēja četras dienas, pēdējā kopīgā nodarbība notika J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas telpās. Darbnīcas laikā tapa vesela virkne tekstu par visdažādākajām tēmām un dažādās tehnikās. Taču tas nebūt vēl nav viss! Radošās darbnīcas dalībnieces turpinās darbu projekta tiešsaistes fāzē, ko vadīs J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas vācu valodas skolotājs Kirils Soklakovs. Pavasarī notiks vēl viena darbnīca ar Pjēru Jaravanu, kuras laikā dalībnieces rediģēs, pārstrādās vai pilnveidos jau radītos tekstus. Pēc šīs darbnīcas notiks darbu publiska prezentācija.

Projekts noslēgsies 2020. gada vasarā ar plašāku pasākumu, kurā jaunās autores no Latvijas satiksies ar dalībniekiem no citām projektā iesaistītajām valstīm un piedalīsies radošā pieredzes apmaiņā. Latvijas skolēnu dalību projektā „Weltenschreiber“ atbalsta Gētes institūts Rīgā. Šogad tajā ir iesaistījušās trīs skolas.