Mūsu darbinieki

Ārents Reskenss (Arendt Röskens) Ārents Reskenss (Arendt Röskens)
Institūta direktors
Tel.: +371 67 508200
Arendt.Roeskens@goethe.de
Gizela Vāla (Gisela Wahl) Gizela Vāla
Valodas nodaļas vadītāja / Institūta direktora vietniece
Tel.: +371 67 508 201
gisela.wahl@goethe.de
Ārents Reskenss (Arendt Röskens) Ārents Reskenss (Arendt Röskens)
Institūta direktors
Tel.: +371 67 508200
Arendt.Roeskens@goethe.de
Antra Balode Antra Balode
Kultūras programmas koordinatore
Tel.: +371 67 508187
antra.balode@goethe.de
Līga Raituma Līga Raituma
Tulks
Tel.: +371 67 508191
Fakss: +371 67 323999
liga.raituma@goethe.de
Zigrīda Murovska Zigrīda Murovska
Informācijas centra un bibliotēkas vadītāja
Tel.: +371 67 508190
Zigrida.Murovska@goethe.de
Britta Ringere Brita Ringere
Bibliotēkas darbiniece
Atbildīgā par sociālajiem medijiem
Tel.: +371 67 508189
britta.ringer@goethe.de
Jānis Ebdens Jānis Ebdens
Bibliotēkas darbinieks
Tel.: +371 67 508 197
Fakss: +371 67 323999
janis.ebdens@goethe.de
Gizela Vāla (Gisela Wahl) Gizela Vāla
Valodas nodaļas vadītāja / Institūta direktora vietniece
Tel.: +371 67 508 201
gisela.wahl@goethe.de
Gunta Akmeņkalne Gunta Akmeņkalne
Valodas nodaļas lietvede
Tel.: +371 67 508196
gunta.akmenkalne@goethe.de
Ņina Opmane Ņina Opmane
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67 508202
nina.opmane@goethe.de
Ieva Elsberga Ieva Elsberga
Eksāmenu un stipendiju koordinatore
Tel.: +371 63611942
ieva.elsberga@goethe.de
Ineta Balode Ineta Balode
Vācu valodas skolotāja
ineta.balode@goethe.de
Ieva Blumberga Ieva Blumberga
Vācu valodas skolotāja
Tel.: Tel.: +371 67 508203
ieva.blumberga@goethe.de
Ilga Brigzna Ilga Brigzna
Vācu valodas skolotāja
ilga.brigzna@goethe.de
Agnija Dudareva Agnija Dudareva
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67 508203
agnija.dudareva@goethe.de
Vlada Griga Vlada Griga
Vācu valodas skolotāja
vlada.griga@goethe.de
Iveta Lubeja Iveta Lubeja
Vācu valodas skolotāja
Tel.: Tel.: +371 67 508203
iveta.lubeja@goethe.de
Signe Mainule-Meidropa Signe Mainule-Meidropa
Vācu valodas skolotāja
Ieva Meistare-Kasinska Ieva Meistare-Kasinska
Telefoniste - lietvede
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67 508200
ieva.meistare@goethe.de
Ņina Opmane Ņina Opmane
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67 508202
nina.opmane@goethe.de
Sandra Ozolina Sandra Ozoliņa
Vācu valodas skolotāja
sandra.ozolina@goethe.de
Silvija Pužule Silvija Pužule
Vācu valodas skolotāja
silvija.puzule@goethe.de
Elīna Salna Elīna Salna
Vācu valodas skolotāja
elina.salna@goethe.de
Svetlana Slemeneva Svetlana Slemeneva
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67508196
svetlana.slemeneva@goethe.de
Rozīte Katrīna Spīča Rozīte Katrīna Spīča
Vācu valodas skolotāja
rozite.spica@goethe.de
Sanita Šere Sanita Šere
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67 508200
sanita.sere@goethe.de
Sarmīte Veide Sarmite Veide
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67 508203
sarmite.veide@goethe.de
Līga Vestfāle Līga Vestfāle
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67 508203
liga.vestfale@goethe.de
Gizela Vāla (Gisela Wahl) Gizela Vāla
Valodas nodaļas vadītāja / Institūta direktora vietniece
Tel.: +371 67 508 201
gisela.wahl@goethe.de
Sandra Saida-Šaina Sandra Saida-Šaina
Izglītības kooperācijas nodaļas lietvede
Tel.: +371 67 508193
sandra.saida-saina@goethe.de
Gabriela Ozoliņa Gabriela Ozoliņa
Projekta "Pasaules jaunatne debatē" koordinatore
Tel.: +371 67 508200
Fakss: +371 67 323999
Gabriela.Ozolina.extern@goethe.de
Ieva Elsberga Ieva Elsberga
Eksāmenu un stipendiju koordinatore
Tel.: +371 63611942
ieva.elsberga@goethe.de
Gerda Markus Gerda Markus
Administrācijas vadītāja
Tel.: +371 67 508 200
gerda.markus@goethe.de
Kristīne Kļaustiņa Kristīne Kļaustiņa
Administrācijas lietvede un grāmatvede
Tel.: +371 67 508204
kristine.klaustina@goethe.de
Ieva Meistare-Kasinska Ieva Meistare-Kasinska
Telefoniste - lietvede
Vācu valodas skolotāja
Tel.: +371 67 508200
ieva.meistare@goethe.de
Ivars Drikis Ivars Driķis
Atbildīgais par informācijas tehnoloģijām
Tel.: +371 67 508195
ivars.drikis@goethe.de
Edvins Martinsons Edvīns Mārtinsons
Šoferis / ēkas uzraugs
Tel.: +371 67 508195
edwins.martinsons@goethe.de
Guna Veidemane Guna Veidemane
Apkopēja
guna.veidemane@goethe.de