Festivāls Survival Kit 12

Festivāla grafiskā identitāte: aģentūra REFLECT. Mākslinieces Ineses Groševas izšūtais mākslas darbs. © LCCM

Pk, 03.09.2021. -
Sv, 03.10.2021.

Festivāla grafiskā identitāte: aģentūra REFLECT. Mākslinieces Ineses Groševas izšūtais mākslas darbs.

Laikmetīgās mākslas festivāls

Šogad starptautiskais mākslas festivāls “Survival Kit” notiks divpadsmito reizi un savus apmeklētājus aicinās uz Rīgas memoriālajiem muzejiem. Festivāla vietu izvēle palīdzēs pievērst uzmanību individuāliem stāstiem kolektīvās atmiņas kontekstā. Festivāla kuratores ir Berlīnē dzīvojošās Ovula Durmusoglu (Övül Ö. Durmușoğlu) un Joanna Varša (Joanna Warsza).

Laikā, kad arvien izteiktāk aktualizējas visaptverošs sabiedrības izdzīvošanas un novecošanās jautājums, “izdzīvošanas komplekta” metafora vedina pievērsties virknei dažādu tēmu: kā izdzīvot pasaulē, kurā vecums kļūst par diskriminācijas pazīmi? Ko darīt, ja novecojošie un vecie tiek pakļauti strukturālām pārmaiņām darba un aprūpes nosacījumos? Šīs un saistītās tēmas tiks iztirzātas eidžisma, izdzīvošanas un kopienas kontekstā.

“Survival Kit 12” programmu veidos laikmetīgās mākslas darbu izstāde, diskusijas un sarunas ar māksliniekiem, kā arī ekskursijas publiskās programmas "Fiktīvais muzejs" ietvaros. Festivāla publiskā programma šogad tiks organizēta ciešā sadarbībā ar starptautisko dzejas festivālu “Dzejas dienas”. Gētes institūts finansiāli atbalsta kuratoru dalību festivālā.

Ovula Durmusoglu ir viesprofesore Berlīnes Mākslas universitātē un Braunšveigas Tēlotākas mākslas augstskolā. Savā darbībā viņa pēta mūsdienu politiskās subjektivitātes savstarpēji saistītās formas un naratīvus. Joanna Varša ir Konstfack (Stokholmas Mākslas, amatu un dizaina augstskolas CuratorLab programmu direktore, kā arī neatkarīga kuratore, kuru interesē mākslas sociālā un politiskā ietekme. Abas kopā bijušas kuratores izstādei “Balkoni”, kas bija izstādīta Berlīnes rajonā Prenclavas kalns, kā arī kopā veidojušas citas izstādes. 

Sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru.
 

Atpakaļ