Skolēnu konference Eksperimentē! Mācies vācu valodu! Dalies!

C., 19.05.2022.

13:00

Online Tiešsaistē

CLILiG projekts jeb mācību satura un vācu valodas integrētas apguves  projekts Latvijā turpinās arī 2022. gadā. Šajā mācību gadā CLILiG projektu Latvijas skolās īsteno 8 vācu valodas skolotāju un cita mācību priekšmeta skolotāju tandēmi.

Projekta gaitā ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Gētes institūtu Viļņā. 2021. gadā notika virkne kopīgi organizētu pasākumu, kuru mērķauditorija bija gan Latvijas, gan Lietuvas CLILiG projektu dalībnieki. Viens no šādiem pasākumiem bija tiešsaistē rīkotā skolēnu konference “Eksperimentē! Mācies vācu valodu! Dalies!”, kurā ar aizraujošiem priekšlasījumiem piedalījās 5.–8. klašu skolēni no Latvijas un Lietuvas CLILiG projekta skolām. Konferences laikā skolēni prezentēja CLIL stundās veiktos pētījumus un eksperimentus.

Gētes institūts Viļņā konferenci ir iekļāvis arī tā 2022. gada pasākumu plānā, un šogad tā tiešsaistē notiks 19. maijā. Konferencē, tāpat kā iepriekšējā gadā, ar priekšlasījumiem uzstāsies un savā pieredzē par CLIL stundās veiktajiem pētījumiem un eksperimentiem dalīsies skolēni gan no Latvijas, gan no Lietuvas CLILiG projekta skolām.

Piedalīties konferencē  tiek aicināti arī vācu valodas un citu mācību priekšmetu skolotāji, kas ir īpaši ieinteresēti CLILiG pieejā.


Pieteikšanās skolotājiem


 

Atpakaļ