Брз пристап:

Оди директно на содржината (Alt 1) Оди директно до главната навигација (Alt 2)
Claim Goethe Institut Claim Goethe Institut

Северна Македонија

4 личности, мајка, татко и 2 деца на аеродром © Goethe-Institut/Dimitar Petrovski

Германија - Мојот патоказ

На порталот „Германија - Мојот патоказ“ се споделуваат информации за секојдневниот и работниот живот во Германија. Мигрантите како квалификувани работници, нивните сопружници и семејства од Албанија, Косово и Северна Македонија добиваат информации на албански и македонски јазик. Овие информации придонесуваат кон олеснувањето на процесот на интеграција во Германија.

www.goethe.de/patokaz
Sprachkursteilnehmer Слика: Goethe-Institut / Sonja Tobias

Курсеви по германски јазик во Северна Македонија

Гете-институт Северна Македонија нуди обемна програма на курсеви по германски јазик. 

Goethe-Institut Spracharbeit © Sonja Tobias

Бесплатно советување за учење и за полагање испити по германски јазик како и за вашиот пат кон Германија

Добрата подготовка за живеењето и работењето во Германија, покрај јазичната подготвока ја вклучува и подготовката за новата средина.