Формулар за пријавување Europanetzwerk Deutsch
ЕУ-курсеви

ЕУ-курсевите од програмата Europanetzwerk Deutsch имаат за цел да Ве поддржат да ги професионализирате Вашите одлични познавања од германскиот јазик во Вашата секојдневна работна средина и уште почесто да ги користите. Програмата Europanetzwerk Deutsch Ве поддржува да создадете активна мрежа во Вашето професионално секојдневие, која ќе Ве доведе во контакт со колеги од Вашата струка во Европа. ЕУ-курсевите Ве унапредуваат толку индивидуално, што Вие го постигнувате најголемиот можен успех во учењето. Во фокусот се теми од Европската Унија како и увид во германските институции, министерства и културни установи. Оваа програма е проследена со секојдневен интензивен јазичен курс. Пријавете се за програмата Europanetzwerk Deutsch доколку сте службеник во некоја ЕУ-институција или министерство во земјите членки и кандидати за членки на ЕУ (+ Норвешка и Исланд) и со тоа при работењето сте во близок контакт со институциите на ЕУ. Вашите познавања од германскиот јазик се на високо ниво над Б2 и сакате уште повеќе да се вмрежите во ЕУ.
 
Со следните информации ќе ни помогнете да ја прилагодиме институционалната и јазичната програма лично на Вас и ќе ни дадете преглед врз Вашите професионални интереси и желби за програмата.

Формулар за пријавување за

Изјава за заштита на податоци и согласност


Упатство: Ве молиме користете го германскиот јазик и притоа не користете големи букви.

Kurse

Angaben zu Ihrer Person

Arbeitsbereich

* неопходно
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to eu-kurs2@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy