PASCH Училишта

Во Македонија моментално во проектот „Училишта: партнери на иднината“ се вклучени четири основни училишта (поддрќани од Гете-институт), додека Централната служба за школство во странство (ZfA) поддржува 2 гимназии.

Училишта поддржани од Гете Институт се:

  • Основно училиште Владо Тасевски - Скопје
  • Основно училиште Јохан Хајнрих Песталоци - Скопје
  • Основно училиште Григор Прличев- Охрид
  • Основно училиште Исмаил Ќемали - Гостивар
Поддршката се однесува на опремување на кабинетите по германски јазик со техника и матерјали, организирање обуки за наставниците, доделување стипендии за наставници и ученици, проекти итн.

Најважен проект во партнерските училишта е воведувањето на германскиот јазик од прво одделение паралелно со англискиот јазик. Освен тоа театарски претстави за деца, креативни работилници и натпревари исто така се дел од програмата за поддршка. Партнерските училишта се поврзани со 9 основни училишта во Македонија кои исто така го воведоа проектот „Германски јазик од прво одделение“.