Курсеви по германски јазик во Северна Македонија
А1-C2

Language students Photo: Goethe-Institut / Sonja Tobias

Курсеви по германски јазик за возрасни

Тука се работи за општи јазични курсеви на нивоата А1-Ц2 за возрасни слушатели. Целите на учење и содржините се определуваат според Заедничката европска референтна рамка (ЗЕРР).

Курсеви по германски јазик за деца и младинци

Овие курсеви се наменети за млади слушатели помеѓу 5 и 16 години. Може да се запишат ученици со предзнаења или почетници.

Курсеви за подготовка за испит

Целта на овие курсеви е подготовка за централните испити на Гете-институт и нудат упатство за форматот на испитите.

Специјални курсеви

Курсеви со акцент на особени теми, за посебни целни групи или за вежбање одредени вештини:

Информации

Термини и цени

Сите термини за курсеви во Северна Македонија

Контакт и уписи

Се интересирате за некојод нашите курсеви по германски јазик или Ви се потребни дополнителни информации? Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Нашите курсеви

Сакате да учите германски јазик и важно Ви е курсот да го усогласите на Вашите лични потреби? Учете како што сакате Вие и постигнете ја Вашата цел!