Курсеви по германски јазик за возрасни
А1-Ц1

Екстензивен

10 седмици
февруар, април, септември
2 термина седмично (3 наставни часа на ден)
Вкупно 60, односно 66 наставни часа од 45 минути
А1-Ц1
Мин. 6, макс. 16 слушатели

Интензивен

3 седмици
4 односно 5 термина седмично (5 односно 4 наставни часа на ден)
Вкупно 60 наставни часа од 45 минути
А1.1 и А1.2
Мин. 6, макс. 16 слушатели

Услуги

  • Континуирано оценување на напредокот во учењето и систематско советување во однос на текот на учење
  • потврда за посетување курс
  • можност за полагање испит на крајот на курсот
  • вклучени дополнителни материјали 

Други информации

Контакт и уписи

Се интересирате за некојод нашите курсеви по германски јазик или Ви се потребни дополнителни информации? Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Нашиот концепт на учење

Гарантирано брз успех во учењето со помош на високо квалификувани наставници, најмодерни наставни методи, постојана грижа и советување како и систем на курсеви кој е признат во целиот свет.

Нивоа А1-Ц2

Нашите курсеви по германски јазик се ориентираат според нивоата на Заедничката европска референтна рамка за јазици.