Курсеви по германски јазик за возрасни
А1-Ц1

#onlinestattcorona
курсеви по германски јазик

   

Онлајн курсеви

6-7 седмици
10 часа неделно
Мин. 6, макс. 16 слушатели

Комбинирани курсеви (Blended Learning)

Онлајн и настава со присуство 
7,5 недели
8 часа неделно
Мин. 6, макс. 16 слушатели

Услуги

  • Континуирано оценување на напредокот во учењето и систематско советување во однос на текот на учење
  • потврда за посетување курс
  • можност за полагање испит на крајот на курсот
  • вклучени дополнителни материјали 

Други информации

Контакт и уписи

Се интересирате за некојод нашите курсеви по германски јазик или Ви се потребни дополнителни информации? Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Нашиот концепт на учење

Гарантирано брз успех во учењето со помош на високо квалификувани наставници, најмодерни наставни методи, постојана грижа и советување како и систем на курсеви кој е признат во целиот свет.

Нивоа А1-Ц2

Нашите курсеви по германски јазик се ориентираат според нивоата на Заедничката европска референтна рамка за јазици.