Курсеви за деца и младинци

Kinder- und Jugendkurse Foto: © Bernhard Ludewig

Учете германски јазик низ игра

Доживејте го јазикот активно и употребувајте го во глумење улоги, во интервјуа и проекти. Наставата е прилагодена на возраста и е разновидна. 

Термини и цени

Екстензивен курс за деца и младинци

15 седмици
февруар, септември
2 термина седмично (2 наставни часа на ден)
Вкупно 60 наставни часа од 45 минути
А1-Ц1
Мин. 6, макс. 16 слушатели

Услуги

  • Континуирано оценување на напредокот во учењето и систематско советување во однос на текот на учење
  • потврда за посетување курс
  • можност за полагање испит на крајот на курсот
  • вклучени дополнителни материјали 

Други информации

Контакт и уписи

Се интересирате за некојод нашите курсеви по германски јазик или Ви се потребни дополнителни информации? Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Нивоа А1-Ц2

Нашите курсеви по германски јазик се ориентираат според нивоата на Заедничката европска референтна рамка за јазици.