Пронаоѓач на курсеви Термини и цени

Сакате да учите германски? Го имаме вистинскиот курс за Вас.Курс Ниво Термин Локација на курсот Цена

Екстензивен курс за деца А0

15 Седмици A* 03.02.2020 - 23.05.2020
По 17:05 - 18:40
Ср 17:05 - 18:40
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А0 продолжителен

15 Седмици A* 03.02.2020 - 23.05.2020
По 15:25 - 17:00
Ср 15:25 - 17:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.1/2

15 Седмици A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Вт 18:50 - 20:25
Че 18:50 - 20:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.1/2

15 Седмици A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
По 18:50 - 20:25
Ср 18:50 - 20:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за млади A1.2

15 Седмици A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
По 20:30 - 22:00
Ср 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.1

15 Седмици A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
По 15:25 - 17:00
Ср 15:25 - 17:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.1/2

15 Седмици A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
По 18:50 - 20:25
Ср 18:50 - 20:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Онлајн курс A1.1

6 Седмици A1.1 13.04.2020 - 22.05.2020 Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2

15 Седмици A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
Вт 16:10 - 17:45
Че 16:10 - 17:45
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2

15 Седмици A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
Вт 18:50 - 20:25
Че 18:50 - 20:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2/1

15 Седмици A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
По 18:50 - 20:25
Ср 18:50 - 20:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2/1

15 Седмици A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
Вт 17:05 - 18:40
Че 17:05 - 18:40
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2

15 Седмици A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
По 17:05 - 18:40
Ср 17:05 - 18:40
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Онлајн курс A1.2

6 Седмици A1.2 13.04.2020 - 22.05.2020 Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А2.1/2

15 Седмици A2.1 03.02.2020 - 23.05.2020
По 18:50 - 20:25
Ср 18:50 - 20:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А2.1/2

15 Седмици A2.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Вт 17:50 - 19:25
Че 17:50 - 19:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А2.1/2

15 Седмици A2.1 03.02.2020 - 23.05.2020
По 18:50 - 20:25
Ср 18:50 - 20:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за млади A2.1

15 Седмици A2.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Вт 20:30 - 22:00
Че 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Онлајн курс A2.1

6 Седмици A2.1 13.04.2020 - 22.05.2020 Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А2.2/2

15 Седмици A2.2 03.02.2020 - 23.05.2020
По 16:10 - 17:45
Ср 16:10 - 17:45
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму
1 2 3