Пронаоѓач на курсеви Термини и цени

Сакате да учите германски? Го имаме вистинскиот курс за Вас.
Курс Ниво Термин Локација на курсот Цена

Екстензивен курс за деца А0

15 Седмици A* 11.09.2019 - 25.12.2019
Вт 17:00 - 18:35
Че 17:00 - 18:35
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А0 продолжителен

15 Седмици A* 11.09.2019 - 25.12.2019
По 15:30 - 17:00
Ср 15:30 - 17:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс А1.1

10 Седмици A1.1 11.09.2019 - 22.11.2019
Вт 19:30 - 22:00
Че 19:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс A1.1

10 Седмици A1.1 11.09.2019 - 22.11.2019
По 16:15 - 18:35
Ср 16:15 - 18:35
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.1

15 Седмици A1.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Вт 18:40 - 20:15
Че 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.1

15 Седмици A1.1 11.09.2019 - 25.12.2019
По 18:40 - 20:15
Ср 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за млади A1.1

15 Седмици A1.1 11.09.2019 - 25.12.2019
По 20:30 - 22:00
Ср 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс A1.2

10 Седмици A1.2 11.09.2019 - 22.11.2019
Вт 17:00 - 19:30
Че 17:00 - 19:30
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс A1.2

10 Седмици A1.2 11.09.2019 - 22.11.2019
По 19:30 - 22:00
Ср 19:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2

15 Седмици A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Вт 16:15 - 17:45
Че 16:15 - 17:45
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2

15 Седмици A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Вт 18:40 - 20:15
Че 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2/1

15 Седмици A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
По 18:40 - 20:15
Ср 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А1.2/1

15 Седмици A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Вт 17:00 - 18:35
Че 17:00 - 18:35
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за млади A1.2

15 Седмици A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Вт 20:30 - 22:00
Че 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс A1.1

10 Седмици A2.1 11.09.2019 - 22.11.2019
По 17:00 - 19:30
Ср 17:00 - 19:30
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс A1.1

10 Седмици A2.1 11.09.2019 - 22.11.2019
Вт 19:30 - 22:00
Че 19:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А2.1/1

15 Седмици A2.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Вт 18:40 - 20:15
Че 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А2.1/1

15 Седмици A2.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Вт 17:50 - 19:25
Че 17:50 - 19:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за деца А2.1/1

15 Седмици A2.1 11.09.2019 - 25.12.2019
По 18:40 - 20:15
Ср 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Екстензивен курс за млади A2.1

15 Седмици A2.1 11.09.2019 - 25.12.2019
По 20:30 - 22:00
Ср 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму
1 2