Пронаоѓач на курсеви Термини и цени

Сакате да учите германски? Го имаме вистинскиот курс за Вас.
Курс Ниво Термин Локација на курсот Цена

Курс за млади А1.1

15 Седмици A1.1 04.02.2019 - 18.05.2019
Са 9:00 - 12:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца A1.1. (Tam Tam)

15 Седмици A1.1 04.02.2019 - 18.05.2019
По 15:30 - 17:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца A1.1 (Planetino 1)

15 Седмици A1.1 04.02.2019 - 18.05.2019
По 17:00 - 18:35
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца A1.1 (Planetino 2)

15 Седмици A1.1 04.02.2019 - 18.05.2019
Вт 16:15 - 17:45
Че 16:15 - 17:45
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца A1.1 (Planetino 3)

15 Седмици A1.1 04.02.2019 - 18.05.2019
Вт 18:40 - 20:15
Че 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12 Понатаму

Курс за деца А1.1/2 (Beste Freunde)

15 Седмици A1.1 + A1.2 04.02.2019 - 18.05.2019
По 18:40 - 20:15
Ср 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца А1.1/2 (Beste Freunde)

15 Седмици A1.1 + A1.2 04.02.2019 - 18.05.2019
Че 17:00 - 18:35
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за млади А1.2

15 Седмици A1.2 04.02.2019 - 18.05.2019
Са 9:00 - 12:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца А1.2 (Beste Freunde)

15 Седмици A1.2 04.02.2019 - 18.05.2019
По 17:50 - 19:25
Ср 17:50 - 19:25
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца А1.2/2 (Beste Freunde)

15 Седмици A1.2 + A1.3 04.02.2019 - 18.05.2019
По 18:40 - 20:15
Ср 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за млади А2.1

15 Седмици A2.1 04.02.2019 - 18.05.2019
Вт 20:30 - 22:00
Че 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за млади А2.1

15 Седмици A2.1 04.02.2019 - 18.05.2019
По 20:30 - 22:00
Ср 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца А2.1/2 (Beste Freunde)

15 Седмици A2.1 + 2.2 04.02.2019 - 18.05.2019
По 16:15 - 17:45
Ср 16:15 - 17:45
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца А2.2 (Beste Freunde)

15 Седмици A2.2 04.02.2019 - 18.05.2019
По 17:00 - 18:35
Ср 17:00 - 18:35
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за деца А2.2/2 (Beste Freunde)

15 Седмици A2.2 + A2.3 04.02.2019 - 18.05.2019
По 18:40 - 20:15
Ср 18:40 - 20:15
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за млади Б1+

15 Седмици B1+ 04.02.2019 - 18.05.2019
По 20:30 - 22:00
Ср 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за млади Б1.1

15 Седмици B1.1 04.02.2019 - 18.05.2019
По 20:30 - 22:00
Ср 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за млади B1.1

15 Седмици B1.1 04.02.2019 - 18.05.2019
Вт 20:30 - 22:00
Че 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за млади Б1+/2

15 Седмици B1.1 + B1.2 04.02.2019 - 18.05.2019
Вт 20:30 - 22:00
Че 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму

Курс за млади Б1+/2

15 Седмици B1.1 + B1.2 04.02.2019 - 18.05.2019
Вт 20:30 - 22:00
Че 20:30 - 22:00
Гете-институт Скопје MKD 12.000 Понатаму
1 2