Нашите курсеви

Формати на курсеви Онлајн-курсеви Курсеви со лично присуство
Учење во локалниот Гете-институт  100%
Учење онлајн 100%
Индивидуална настава поддржана од наставник    
Подготовка за Гете-сертификати    
Флексибилен распоред на времето  
Виртуелна училница    
Мултимедијална настава    
Повеќе информации Повеќе информации за онлајн-курсевите  
  Термини и цени Термини и цени