Нашите курсеви

Формати на курсеви Онлајн-курсеви Blended Learning Курсеви со лично присуство
Учење во локалниот Гете-институт  50% 100%
Учење онлајн 100% 50%
Индивидуална настава поддржана од наставник      
Подготовка за Гете-сертификати      
Флексибилен распоред на времето   50%
Виртуелна училница      
Мултимедијална настава      
Повеќе информации Повеќе информации за онлајн-курсевите Mehr Informationen zu Blended Learning  
  Термини и цени Термини и цени Термини и цени