Прес-појадок „Меѓународната културна и едукативната работа не се споредни нешта“

Клаус-Дитер Леман и Јоханес Еберт одговараат на прашањата за печатот.
Клаус-Дитер Леман и Јоханес Еберт одговараат на прашањата за печатот. | Фото: Викторија Томашко

На прес-конференцијата во Берлин, Гете-институтот ги претстави главните теми на својата работа во следните години. Фокусот е ставен на меѓународното поврзување на феминистичките позиции и германско-француската соработка.
 

На прес-конференцијата во Берлин, Клаус-Дитер Леман, претседателот на Гете-институт, во врска со рамковните услови на културните врски и образовните политики изјави: „Заедничкиот интерес на Германија во светот мора да биде интерес за отворено, слободно општество. Тој интерес треба поагресивно да се застапува. Гете-институт стои на овој став и се надеваме на политичка поддршка за нашата работа и на потребните ресурси“. Јоханес Еберт, генералниот секретар на Гете-институтот, рече: „Во моментов главните прашања се - иднината на мирна и праведна Европа, кризата на либералните вредности и зголемувањето на нападите врз демократијата. Меѓународните културни и едукативните активности не се производ, туку се централен фактор во потребата на општеството за размена на знаења. Во време на зголемување на политичките, економските и културните граници станува збор да му се даде нова виталност на европскиот идеал за меѓународно разбирање. За да го поставите курсот за иднината, потребна е посилна поддршка од политичката страна во 2018 и 2019 година“.

Johannes Ebert und Klaus-Dieter Lehmann beim Pressegespräch Foto: Viktoria Tomaschko ВАЖНОСТА НА ЕДНАКВОСТА

Во следните години, Гете-институт се фокусира на феминистички дискурси и на уметничките позиции, како и на програмите што ќе ги поттикнат жените, особено во нивниот пристап до образованието и општествениот живот. Клаус-Дитер Леман: „Гете-институтот свесно и веќе со години промовира јакнење на жените преку културни и образовни програми. Ова е направено на неколку нивоа: преку уметнички и интелектуални дебати, преку насочена промоција и вмрежување на етаблирани уметници, како и образовни програми за девојки и млади жени“. Леман рече: „Често не се споменува во германската јавност дека во земји како што се Египет, Тунис или Либан има активисти, академици и уметници кои се занимаваат со родови прашања. Проектот „Tashweesh“ се однесува на контроверзната дебата за традицијата, исламот и феминизмот на интелектуално и уметничко ниво. Но, овде се работи, исто така, и за зголемување на присуството на жените и нивниот став кон светот во културните индустрии , каде што сè уште доминираат мажи и на тој начин да се прошири социјалното разбирање за важноста на еднаквите права“.

ОСНОВА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Генералниот секретар Јоханес Еберт изјави дека Гете-институтот во моментов се наоѓа во разговори со Министерството за надворешни работи и со францускиот министер за надворешни работи, како и со Францускиот институт за да се прошири германско-француската соработка. „Гледаме три можни пристапи за ова: интензивирање заеднички програми, заедничко сместување и формирање нови француско-германски институти. Дури и ако француско-германската соработка повеќе не може да се види без пан-европски контекст, таа останува основа на Европската Унија“.