Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Сакате ...

  • да посетувате подготвителни курсеви за студии во Германија
  • да живеете и работите во Германија
  • да го покажете постигнатиот успехот на ниво Б1
  • официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat B1 е испит по германски јазик за младинци и возрасни. Потврдува дека можете самостојно да го употребувате германскиот јазик и соодветствува со третото ниво (Б1) од скалата на компетенции на Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ), која предвидува шест нивоа.

Со положувањето на испитот покажувате дека ...

  • можете да ги разберете главните информации, кога се употребува јасен литературен јазик и кога станува збор за познати нешта од областите работа, училиште, слободно време итн.
  • можете да се справите со повеќето ситуации, во кои можете да се најдете при патување во земји во коишто се зборува германски јазик.
  • можете едноставно и поврзано да се произнесете за познати теми и области од личен интерес
  • можете да известувате за искуства и настани и да опишувате соништа, надежи и цели, како и да давате кратки образложенија и објаснувања.

Термини за испити

B1J (за млади)

Термини 2018/2019 Цени за испити
04.06.2019 5600 MKD
17.07.2019 5600 MKD

B1

 
Термини 2018/2019 цени за испити
23.11.2018 5600 MKD
21.12.2018 5600 MKD
25.01.019 5600 MKD
22.02.2019 5600 MKD
29.03.2019 5600 MKD
19.04.2019 5600 MKD
31.05.2019 5600 MKD
28.06.2019 5600 MKD
23.07.2019 5600 MKD
23.08.2019 5600 MKD
27.09.2019 5600 MKD
25.10.2019 5600 MKD
29.11.2019 5600 MKD
20.12.2019 5600 MKD

* Рокот за пријавување испит истекува две недели пред терминот за одржување испит или додека се пополнат сите места!
 

Пријавување и полагање на испитите е возможно само со валиден пасош!  

Сертификатите за испитот А1 се подигаат само во понеделник во периодот од 12:00 до 14:00 часот, лично со пасош или со полномошно заверено на нотар.


Советување и пријавување

Важно! Информации за кандидати за испити од Косово

Кандидатите од Косово би можеле да се пријават за испитот исклучиво во Гете-центар Приштина (адреса: Мујо Улцинаку 7, Приштина). Посредување и пријавување за испит за други Гете-институти не е возможно..


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Резултати Б1 23.08.2019
Резултати Б1 23.07.2019
Резултати Б1Ј- за млади 17.07.2019
Резултати Б1 28.06.2019
Резултати Б1J- за млади, 05.06.2019
Резултати Б1 31.05.2019
Резултати Б1 19.04.2019
Резултати Б1 29.03.2019
Резултати Б1 22.02.2019
Резултати B1 25.01.2019
 

Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можете да најдете модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat B1 можете да најдеш тука: