Материјали за вежбање

Назад до Goethe-Zertifikat B1

Тука можете да најдете материјали за вежбање за подготовка за Goethe-Zertifikat B1 за слушање, читање, пишување и зборување.

Материјали за вежбање онлајн

Б1 – Модел-тест за вежбање без бариери

Материјали за симнување

Б1 – Модел-тест возрасни Б1 – Модел-тест возрасни модул Слушање – слушај директно (37:21 мин.)
Б1 – Модел-тест возрасни модул Зборување – гледај директно (12:55 мин.)
© Goethe-Institut

Б1 – Тест за вежбање возрасни Б1 – Тест за вежбање возрасни модул Слушање – слушај директно (39:13 мин.)
Б1 – Модел-тест младинци Б1 – Модел-тест младинци модул Слушање – слушај директно (36:38 мин.)
Б1 – Тест за вежбање младинци Б1 – Тест за вежбање младинци модул Слушање – слушај директно (39:41 мин.)