Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Сакате ...

  • да се подготвите за студии во Германија
  • да покажете солидни познавања од германски при пријавување за работно место
  • да се подготвите за работа во областа на медицината во Германија
  • да го покажете постигнатиот успех на ниво Б2
  • да се здобиете со официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat B2 е испит за познавање на германски јазик за младинци и возрасни. Со овој испит се потврдуваат напредни познавања од јазикот и испитот соодветствува на четвртиот степен (Б2) од шестстепената Заедничка европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ).

Со положувањето на испитот покажувате дека ...

  • можете да ги разберете главните содржини од посложени текстови на конкретни и апстрактни теми, а во рамките на Вашата специјалност можете да разберете и стручни дискусии.
  • можете да се разберете многу спонтано и течно, со што овозможувате нормален разговор со роден говорител без поголеми напори од двете страни. 
  • можете јасно и во детали да се произнесете за еден широк спектар на теми, да го објасните Вашиот став околу некое актуелно прашање и можете да наведете предности и недостатоци на одредени можности.

Термини за испити

 

Термини 2019 Цени за испити
25.10.2019 6200 MKD
29.11.2019 6200 MKD
20.12.2019 6200 MKD
Термини 2020 Цени за испити
24.01.2020 6200 MKD
28.02.2020 6200 MKD
20.03.2020 6200 MKD
24.04.2020 6200 MKD
29.05.2020 6200 MKD
26.06.2020 6200 MKD
17.07.2020 6200 MKD
26.08.2020 6200 MKD
25.09.2020 6200 MKD
30.10.2020 6200 MKD
27.11.2020 6200 MKD
18.12.2020 6200 MKD

* Рокот за пријавување испит истекува две недели пред терминот за одржување испит или додека се пополнат сите места!

Пријавување и полагање на испитите е возможно само со валиден пасош!  

Сертификатите за испитите се подигаат само во понеделник и среда во периодот од 12:00 до 14:00 часот, лично со пасош или со полномошно заверено на нотар.
 

Важно! Информации за кандидати за испити од Косово

Кандидатите од Косово би можеле да се пријават за испитот исклучиво во Гете-центар Приштина (адреса: Мујо Улцинаку 7, Приштина). Посредување и пријавување за испит за други Гете-институти не е возможно.       


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Резултати Б2 29.11.2019
Резултати Б2 25.10.2019
Резултати Б2 27.09.2019
Резултати Б2 23.08.2019
Резултати Б2 23.07.2019
Резултати Б2 28.06.2019

 

Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можете да најдете модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat B2 можете да најдеш тука: