Материјали за вежбање
2018

Назад до Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 е обработен. Стариот Goethe-Zertifikat можете да го полагате до 31.12.2018 ширум светот и до 31.07.2019 во сертифицираните центри. Ве молиме да се информирате за Вашиот центар за полагање.

Тука можете да најдете материјали за вежбање за подготовка за Goethe-Zertifikat B2 за слушање, читање, пишување и зборување.

Материјали за вежбање онлајн

Б2 – Тест за вежбање без бариери 03

Материјали за симнување

Б2 – Модел-тест Б2 – Модел-тест модул Слушање – слушај директно (30:31 мин.)
Audio wird geladen

Б2 – Модел-тест модул Слушање – За симнување (МП4, 28 МБ)


Б2 – Тест за вежбање Б2 – Тест за вежбање модул Слушање – слушај директно (31:37 мин.)
Audio wird geladen

Б2 – Тест за вежбање модул Слушање – За симнување (МП4, 29 МБ)

Б2 – Тест за вежбање модул Зборување – гледај директно (13:27 мин.)
Das Goethe-Zertifikat B2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene und  Jugendliche.
© Goethe-Institut