Материјали за вежбање

Назад до Goethe-Zertifikat C1

Тука можете да најдете материјали за вежбање за подготовка за Goethe-Zertifikat C1 за слушање, читање, пишување и зборување.

Материјали за симнување

Ц1 – Модел-тест Ц1 – Модел-тест модул Слушање – слушај директно (40:53 мин.)

Ц1 – Тест за вежбање Ц1 – Тест за вежбање модул Слушање – слушај директно (39:56 мин.)