Материјали за вежбање

Назад до Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Тука можеш да најдеш материјали за вежбање за подготовка на Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 за слушање, читање, пишување и зборување.

Материјали за симнување

А1 – Тест за вежбање 01 А1 – Тест за вежбање 01 модул Слушање – слушај директно (12:22 мин.)

А1 – Тест за вежбање 02 А1 – Тест за вежбање 02 модул Слушање – слушај директно (14:49 мин.)
А1 – Тест за вежбање 02 модул Зборување – гледај директно (7:10 мин.)
© Goethe-Institut