Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Слика: istockphoto

Сакате....

  • да се пријавите за да работите како дадилка во Германија
  • јазична потврда за виза за повлекување на брачниот партнер
  • да го докажете постигнатиот успех на ниво А1
  • официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 iе испит по германски јазик за возрасни. Потврдува дека поседувате сосема едноставни познавања од германскиот јазик и соодветствува со првото ниво (А1) од скалата на компетенции на Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ), која предвидува шест нивоа.

Со положувањето на испитот покажувате дека ...

  • можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.
  • можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици (на пр. информации за личноста и семејството, за пазарење, за работа, за непосредната околина).
  • можете да се претставите себеси и другите и на други луѓе да им поставувате прашања за нивната личност - на пр. каде живеат, какви луѓе познаваат или што имаат.

Термини за испити

 

Термини 2020 Цени за испити
17.01.2020, 31.01.2020 4000 MKD
07.02.2020, 21.02.2020 4000 MKD
06.03.2020, 13.03.2020 4000 MKD
03.04.2020, 10.04.2020 4000 MKD
08.05.2020, 15.05.2020 4000 MKD
05.06.2020, 12.06.2020 4000 MKD
03.07.2020, 24.07.2020 4000 MKD
28.08.2020 4000 MKD
04.09.2020, 18.09.2020 4000 MKD
09.10.2020, 16.10.2020 4000 MKD
06.11.2020, 13.11.2020 4000 MKD
04.12.2020, 11.12.2020 4000 MKD

* Рокот за пријавување испит истекува две недели пред терминот за одржување испит или додека се пополнат сите места!

Пријавување и полагање на испитите е возможно само со валиден пасош!  

Сертификатите за испитите се подигаат само во понеделник и среда во периодот од 12:00 до 14:00 часот, лично со пасош или со полномошно заверено на нотар.
 

Важно! Информации за кандидати за испити од Косово

Кандидатите од Косово би можеле да се пријават за испитот исклучиво во Гете-центар Приштина (адреса: Мујо Улцинаку 7, Приштина). Посредување и пријавување за испит за други Гете-институти не е возможнo.


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Резултати SD1 21.02.2020
Резултати SD1 07.02.2020
Резултати SD1 31.01.2020
Резултати SD1 17.01.2020
Резултати SD1 17.12.2019
Резултати SD1 13.12.2019
Резултати SD1 06.12.2019

 

Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можете да најдете модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 можете да најдеш тука: