Материјали за вежбање

Назад до Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Тука можете да најдете материјали за вежбање за подготовка на Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 за слушање, читање, пишување и зборување.

Материјали за вежбање онлајн

А1 – Модел-тест за вежбање без бариери

Материјали за симнување

А1 – Модел-тест А1 – Модел-тест модул Слушање – слушај директно (17:08 мин.)

А1 – Модел-тест модул Слушање – За симнување (МП4, 16 МБ)

А1 – Модел-тест модул Зборување – гледај директно (14:51 мин.) 
© Goethe-Institut

А1 – Тест за вежбање 01 А1 – Тест за вежбање 01 модул Слушање – слушај директно (18:59 мин.)

А1 – Тест за вежбање 01 модул Слушање – За симнување (МП4, 18 МБ)


А1 – Тест за вежбање 02 А1 – Тест за вежбање 02 модул Слушање – слушај директно (19:04 мин.)

А1 – Тест за вежбање 02 модул Слушање – За симнување (МП4, 18 МБ)