Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Сакате ...

  • да докажете едноставни познавања од германскиот јазик
  • да го докажете постигнатиот успех на ниво А2
  • официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A2 претставува испит по германски јазик за возрасни. Потврдува дека поседувате основни јазични познавања и соодветствува со второто ниво (А2) од скалата на компетенции на Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ), која предвидува шест нивоа.

Со положувањето на испитот покажувате дека ...

  • можете да се разберете и да употребувате реченици и често употребувани изрази во секојдневни ситуации.
  • можете да се разберете во едноставни, рутински ситуации, во кои станува збор за размена на информации за познати и чести теми.
  • на едноставен начин можете да ги опишете сопственото потекло и образование, непосредната околина и нештата што имаат врска со Вашите потреби.    

Термини за испити

Термини 2020 Цени за испити
24.01.2020 4800 MKD
28.02.2020 4800 MKD
20.03.2020 4800 MKD
24.04.2020 4800 MKD
29.05.2020 4800 MKD
26.06.2020 4800 MKD
17.07.2020 4800 MKD
26.08.2020 4800 MKD
25.09.2020 4800 MKD
30.10.2020 4800 MKD
27.11.2020 4800 MKD
18.12.2020 4800 MKD


* Рокот за пријавување испит истекува две недели пред терминот за одржување испит или додека се пополнат сите места!

Пријавување и полагање на испитите е возможно само со валиден пасош!  

Сертификатите за испитите се подигаат само во понеделник и среда во периодот од 12:00 до 14:00 часот, лично со пасош или со полномошно заверено на нотар.
 

Важно! Информации за кандидати за испити од Косово

Кандидатите од Косово би можеле да се пријават за испитот исклучиво во Гете-центар Приштина (адреса: Мујо Улцинаку 7, Приштина). Посредување и пријавување за испит за други Гете-институти не е возможно.


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Резултати А2 24.01.2020
Резултати А2 20.12.2019
Резултати А2 29.11.2019


 

Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можете да најдете модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat A2 можете да најдеш тука: