Дополнителни информации

Назад до Goethe-Zertifikat A2

Воопшто не е тешко: деловите од испитот

Goethe-Zertifikat A2 се состои од деловите читање, слушање, пишување и зборување
Испитот подеднакво се спроведува и оценува насекаде во светот.

 

ЧИТАЊЕ

Читате текстови од типот на кратки статии од весник, Имејлови, огласи или јавни информативни табли и одговараш на задачи поврзани со нив.

Траење: 30 минути

ПИШУВАЊЕ

Пишувате текстови кои се однесуваат на непопсредната средина во која живеете.

Траење: 30 минути

СЛУШАЊЕ

Слушате секојдневни разговори, соопштенија и интервјуа на радио, пораки на телефон и јавни објави на разглас и решавате задачи поврзани со нив.

Траење: 30 минути
 

ЗБОРУВАЊЕ

Поставувате прашања и одговарате на прашања за Вашата личност, раскажувате нешто за својот живот и договарате или планирате нешто со Вашиот соговорник или соговорничка.

Траење: 15 минути

Предуслови

Das Goethe-Zertifikat A2 претставува испит по германски јазик за возрасни.

Испитите на Гете-институт им стојат на располагање на сите заинтересирани и може да се полагаат без ограничување во однос на најраната возраст и независно од поседувањето на германско државјанство.
  • За Goethe-Zertifikat A2 се препорачува возраст над 16 години.
  • Goethe-Zertifikat A2 предвидува јазични познавања на второто ниво од скалата на компетенции (А2) на  Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ).
  • За да се постигне ова ниво, потребни се од 200 до 350 наставни часа од 45 минути (во зависност од предзнаењата и  условите за учење).