Испитен центар во Приштина, Косово

Во регионот на Југоисточна Европа, Гете-институт Скопје е одговорен за организирање и спроведување на испитите на Гете-институт во Приштина / Косово.

  • Немате живеалиште во Косово?
     
    и би сакале да полагате испит? Пред да се пријавите, ве молиме прашајте дали може да се прифати потврда за јазик од Гете-институт со место за испитување Приштина од инстанцата на која сакате да го поднесете сертификатот за јазик.
  • Од организациски причини записите и советувањето за жал, не се можни за деновите на испитите.
Важно! Информации за учесниците од Косово:

Кандидатите од Косово би можеле да се пријават за испитот исклучиво во Гете-центар Приштина (адреса: Мујо Улцинаку 7, Приштина). Посредување и пријавување за испит за други Гете-институти не е возможно.