Материјали за вежбање

Назад до TestDaF

При подготовката за TestDaF ќе Ви помогнат два целосни TestDaF модели на тестови. Тие се бесплатно достапни (заедно со упатства и совети) на www.testdaf.de.

Материјали за симнување

Примери на испити за симнување
заедно со упатства и совети за моделите на тестови ќе најдете директно на почетната страница на TestDaF

Материјали за нарачување

Материјали за вежбање
Листа на материјали за вежбање за TestDaF ќе најдете директно на почетната страница на TestDaF. Материјалите може да се најдат и во книжарниците.