Јазични игри
Почеток во изучувањето на германскиот јазик

Sprachlernspiele Deutsch für den Anfang Goethe-Institut

Јазичните игри можат да се вметнат особено при првиот контакт со германски јазик и при првична ориентација на бегалците во Германија. Јазичните цели се слични како и кај другите материјали за учење, кои стојат на располагање на таа целна група.  Затоа слободно употребувајте ги како дополнителен материјал за вежбање.

Колекциите од игри се развиени од страна на Гете-институт и ги финансираше групата Фројденберг (Freudenberg Gruppe). Туторите- волонтери, кои ги завршиле воведните курсеви во јазичниот оддел и кои можат да ги изнајмат во медиотеките на Гете-институтите во Германија.

Покрај тоа тие им се даваат и на здруженијата за социјална благосостојба, кои организираат изучување на јазикот со бегалците.

Тука може да го спуштите прирачникот за јазичните игри во PDF формат и може да ги испринтате материјалите за игрите: