ИОГ 2018

IDO 2018
©Goethe-Institut

Здружението на наставници по гермаснки јазик и книжевност и оваа година во соработка со Гете-институт Скопје ја организираше Олимпијадата за гермаснки јазик за учениците од основните и средните училишта кои учат германски јазик.
Олимпијадата се однесуваше на учениците од деветто одделение од основните училишта и од втора година од средните училишта.

Се тестираа сите четири вештини (пишување, читање, слушање и зборување). Задачите се ориентираа на нивоата А2 и Б1 според Европската референтна рамка за јазиците.

Најдобрите од двете категории добија стипендија за учетсво на Интернационалната олимпијада за германски јазик.

Тоа се: Оливера Проданова и Ева Стојановска
 

  • Deutscholympiade 2018_1 ©Milan Strezovski
  • Deutscholympiade 2018_2 ©Milan Strezovski

Искрени честитки и многу успех на ИДО 2018!

Повеќе информации за Интернационалната олимпијада по германски јазик ќе најдете тука.