Конгрес на наставниците по германки јазик (IDT)

IDT © Goethe-Institut

Меѓународното здружение на наставници по германски јазик
XVI. Меѓународен конгрес на наставниците по германски јазик

Секоја четврта година Mеѓународното здружение на наставници по германски јазик (IDV) ги поканува наставниците, истражувачите и студентите на меѓународен конгрес на наставници по германски јазик (IDT).  Гете-институт е присутен со многубројну настани и прилози. Штандот на Гете-институт и форумот на Иницијативата „Училишта: Партнери на иднината” (PASCH) нудат простор за прашања и средби.

Следниот меѓународен конгрес на наставниците по германски јазик ќе се одржи од 31. јули до 4. август 2017 во Фрајбург, Швајцарија под мотото „Градиме мостови –со германскиот јазик поврзуваме: луѓе – животни светови – култури.