Олимпијада по германски јазик

Олимпијада за германски јазик 2019

Олимпијада за германски јазик Здружението на наставници по германски јазик и книжевност на Република Македонија Здружението на наставници по германски јазик и книжевност на Република Македонија и оваа година во соработка со Гете-институт ја организира олимпијада за германски јазик за учениците од основните и од средните училишта.

Олимпијадата има две фази. Регионалните натпревари ќе се одржат на 16.02.2019 во Скопје.  На регионалните натпревари ќе се квалификуваат најдобрите учесници кои ќе учествуваат на Националната олимпијада. Таа ќе се одржи на 10.03.2019 г. во Скопје.

Право на учество имаат учениците што го изучуваат германскиот јазик во деветто одделение во основните училишта или во втора година во средните училишта. Секое училиште може да пријави најмногу пет ученика за натпреварот.

Немаат право на учество ученици кои континуирано рестојувале во земја од германско јазично подрачје подолго од 6 месеци и имаат родител чиј мајчин јазик е германскиот.

На натрпреварот учесниците треба да покажат дека самостојно го владеат германскиот јазик согласно постигнатото ниво во осмо одделение, односно втора година.

За победниците на национално ниво се обезбедени вредни стипендии: кои ги доделува Гете- институт, Германската служба за педагошка размена (PAD) и Гермаснката амбасадата Скопје.

Очекуваме учество на многу мотивирани учесници и на сите им посакуваме успех!