Олимпијада по германски јазик

Олимпијада за германски јазик 2020

МЕЃУНАРОДНАТА ОЛИМПИЈАДА ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК (ИДО) Е НАЈГОЛЕМИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ВО СВЕТОТ

Тaa се одржува на секои две години: ученици од целиот свет се натпреваруваат со своите познавања по германски јазик. Тие прават ѕиден весник, подготвуваат заедничка презентација или учествуваат на квиз за германски јазик. Пред сè, тие се забавуваат, создаваат нови пријателства и среќаваат со германскиот јазик.
 
Во март 2020 во Северна Македонија ќе се одржи квалификацискиот натпревар. Притоа ќе се изберат двајца ученици кои од 26 јули до 8 август 2020 ќе ја претставуваат земјата во Дрезден на меѓународната олимпијада. Тие ќе бидат придружувани oд наставник, кој за тоа време во Германија ќе посетува семинар за наставници.