Конгрес на наставниците по германски јазик

Конгрес на наставниците по германски јазик © Гете институт

Гете-институт на Западен Балкан на 6.  и 7. Октомври 2017 организира Конгрес на наставниците по германски јазик од Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.

Партнери на конгресот се Гете-центар во Тирана, Центарот за учење странски јазици во Приштина и здруженијата на професори по гермаснки јазик во сите пет земји.