Охрид BEACH FILM FESTIVAL

Пе, 19.07.2019

Фестивалот на новиот европски филм - BEACH FILM FESTIVAL претставува интердисциплинарен настан кој се фокусира на развој и презентација на новиот европски филм и неговата идентификација како посебен културен феномен. Овој фестивал е наменет за сите возрасти, а особено за младата интелектуална публика.
 

назад