Akses i shpejtë:
Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Egometer
Pozicioni yt për rregullimin e të drejtës autoriale

Filtrat e ngarkimit, memet dhe e drejta autoriale – veprat digjitale apo të digjitalizuara mund të kopjohen pa e humbur cilësinë. Ligjet në fuqi një kohë të gjatë nuk mund të mbanin hapin me zhvillimin aktual. Si duhet të rregullohet e drejta autoriale në kohën e duhur? Me ndihmën e Egometrit tonë përcakto pozicionin Tënd për rregullimin e të drejtës autoriale dhe zbulo se ku në botë njerëzit mendojnë njëjtë si Ti!