Akses i shpejtë:
Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Egometer
Pozicioni yt për rregullimin e të drejtës autoriale

Filtrat e ngarkimit, memet dhe e drejta autoriale – veprat digjitale apo të digjitalizuara mund të kopjohen pa e humbur cilësinë. Ligjet në fuqi një kohë të gjatë nuk mund të mbanin hapin me zhvillimin aktual. Si duhet të rregullohet e drejta autoriale në kohën e duhur? Me ndihmën e Egometrit tonë përcakto pozicionin Tënd për rregullimin e të drejtës autoriale dhe zbulo se ku në botë njerëzit mendojnë njëjtë si Ti!

The Egometer is a playful quiz that helps users determine their attitude towards a specific topic by considering various (extreme) positions. At the same time, the evaluation enables a comparison between the user’s own position and those of Egometer users from other countries. Naturally, the Egometer does not claim to be representative beyond the purposes of this quiz. In order to work out people’s attitudes unequivocally – and playfully –, all possible answers are pointed and necessarily lacking in nuance.