Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

EU-Work in progress...

EU-Work in progress...@OSTEN Galerie Skopje

IDEJA E PROJEKTIT

Projekti EU - Work in Progress ... është një projekt i përbashkët i Goethe-Institutit Shkup dhe OSTEN Galeria Botërore e Karikaturave Shkup, me qëllimin kryesor për të ndjerë pulsin se si "syri vigjilent i shoqërisë" - karikaturistët, perceptojnë BE dhe për të përcjellë mesazhe të vlerave evropiane - uniteti, solidaritet dhe një e ardhme e përbashkët. Përmes rrjetit të tij të bashkëpunëtorëve, Goethe-Instituti mbështet hapësirën e përbashkët kulturore evropiane dhe diversitetin kulturor, adreson pozicione kritike dhe lidh perspektiva jo-evropiane dhe evropiane. Osten u kushton vëmendje të konsiderueshme trendeve të reja dhe krijuesve të rinj në zhvillim, dhe përmes Galerisë Botërore të Karikaturave u jep nderime karikaturistëve të etabluar që tashmë i kanë borxh krijimtarinë e tyre në letër.
 
SHPJEGIM

Shkupi, Maqedonia e Veriut, përmes Galerisë Botërore të Karikaturave (themeluar në 1969), ka qenë një "qendër e botës" për karikaturistë nga e gjithë bota për dekada. Përveç kësaj, gjatë Perdes së Hekurt, për shkak të neutralitetit të Maqedonisë (atëherë brenda Jugosllavisë), Shkupi ishte pika e takimit për karikaturistët nga perëndimi dhe lindja, pasi karikaturistët nga vendet lindore nuk marrin pjesë në ngjarjet vizatimore të organizuara nga organizatat perëndimore. dhe anasjelltas.

Fatkeqësisht, për shkak të proceseve të mëdha kombëtare, rajonale dhe globale që patën (dhe kanë akoma) ndikim të madh në artin vizatimor, Maqedonia e Veriut rrezikon të zhduket nga kjo "shprehje më demokratike në çdo shoqëri" (Karel Çapek) - karikaturë - zhanri i zgjimit kritik të shoqërisë. Më e rëndësishmja, Maqedonia e Veriut përballet me mungesë të mediave objektive dhe mungesë të mënyrave të përshtatshme dhe krijuese për t'i bërë njerëzit (veçanërisht brezin e ri) të kuptojnë proceset politike, sociale dhe të zhvillimit teknologjik në vend, Evropë dhe botë.

Karikatura (arti i bartjes së mesazheve) është mjeti më i mirë i mundshëm shumëfunksional (nëse jo një armë) për të mprehur perceptimin e njerëzve, për të zhvilluar logjikën e përbashkët për mendimin kritik, analizën e situatës, zgjidhjen e problemeve, por në një mënyrë inteligjente dhe argëtuese. Kjo është mënyrë veçanërisht e përshtatshme për të provokuar mendim kritik tek të rinjtë, dhe ne besojmë fuqimisht se rezultatet e projektit do të ndihmojnë shumë për zhvillimin e tyre si qytetarë të përgjegjshëm që njohin vlerat reale në shoqëri. Ne jemi të sigurt se këto vlera duhet të zbatohen në mendjet e tyre që nga faza e hershme e zhvillimit të tyre personal. Më vonë - mund të jetë tepër vonë!
 
QËLLIMET

 • Të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për vlerat evropiane duke prezantuar karikatura me temë BE
 • Forcimi i kapacitetit për një perceptim objektiv dhe kritik të BE-së
 • Të bëhen hapësira ​​për shprehje të lirë dhe reagime kritike
 • Të zgjojë interes për çështje të rëndësishme (siç janë vlerat e BE-së), veçanërisht tek të rinjtë përmes përdorimit të kanaleve digjitale
 • Të zgjojë interesin e brezit të ri për karikaturat në një përpjekje për të ringjallur famën e kaluar të karikaturistëve maqedonas, duke krijuar terren pjellor për brezat e rinj të karikaturistëve 
 • Të trajnojë të rinjtë përmes aftësive për perceptim, zgjedhje, përparësi dhe vendimmarrje përmes përfshirjes në procesin e votimit online, i cili do të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e gjykimit të pavarur, qëndrimin personal dhe lirinë e zgjedhjes
 • Të mundësojë vendimin për të zgjedhur karikaturistët / karikaturat më të mira duke organizuar një sistem të përshtatshëm votimi në internet
 • Të ju jepet të rinjve mundësi të mësojnë nga karikaturistët e vendosur të BE-së në lidhje me procesin e krijimit dhe vizatimit të karikaturave
 • Të sigurojë një mundësi për të krijuar vepra krijuese - karikaturat
 • Të krijohen mundësi për shpërblime
AKTIVITETET E PROJEKTIT
 
1. GARA PËR KARIKATURË DIGJITALE
Do të organizohen dy konkurse për karikaturë digjitale në formën e THIRRJEVE TË HAPURA në "BE", një konkurs për karikaturistët e rinj dhe një për karikaturistët tashmë të etabluar.

THIRRJE E HAPUR # 1 - Konkurs për karikaturistë të rinj
Application form-Open Call 1
 • Vendet: Vendet e Ballkanit Perëndimor
 • Pjesëmarrës: karikaturistë nga Ballkani Perëndimor të moshës 18 deri 35 vjeç
 • Formati i punimeve: karikaturat e skanuara me dorë ose të krijuara në mënyrë digjitale me temë BE
 • Juri prej 3 anëtarësh, 1 nga Osten, 1 nga Goethe-Instituti, 1 ekspert i jashtëm i karikaturave
 • Kriteret: Përfaqësimi tematik, artistik / grafik, koherenca, inovacioni, ekspresiviteti, origjinaliteti (karikaturë e pabotuar më parë)
 • 12-18 çmime për karikaturistët e rinj
 • Karikaturistët fitues do të marrin një pllakë, do të marrin pjesë në një ngjarje online si anëtar i jurisë dhe në një seminar krijues të mbajtur nga fituesi i konkursit të karikaturistëve të etabluar.
 • Të gjithë karikaturat e paraqitura në konkurs do të ekspozohen në një ekspozitë të përbashkët në galerinë OSTEN dhe online (do të ketë gjithsej 3 ekspozita - një ekspozitë online e punimeve nga karikaturistë të rinj nga konkursi i parë, një tjetër ekspozitë online e punëve nga karikaturistë nga konkursi i dytë dhe ngjarja përfundimtare do të kenë një ekspozitë të përbashkët të të dy grupeve në galerinë OSTEN në Shkup)
THIRRJA E HAPUR # 2 – Gara për karikaturistë të etabluar
Application form-Open Call 2
 • Karikaturistët e rinj 12-18 do të përcaktojnë kriteret duke plotësuar një pyetësor në internet me përgjigje të sugjeruara për një përzgjedhje transparente nga gara për karikaturistë të etabluar
 • Me sistemin e duhur të votimit online, 12-18 fituesit do të vendosin për tre çmime nga karikaturistët e etabluar
 • Vendet pjesëmarrëse: Ballkani Perëndimor dhe vendet e BE-së
 • Pjesëmarrës: karikaturistë nga Ballkani Perëndimor dhe vendet e BE mbi moshën 35 vjeç
 • Formati i punimeve: karikaturat e skanuara me dorë ose të krijuara në mënyrë digjitale me temë BE
 • Tre çmime (nga 12-18 të zgjedhura për tu treguar në ekspozitë) për karikaturistët tashmë të etabluar
 • Karikaturistët fitues do të marrin Pllakë + pjesëmarrje në ngjarjen online
 • Karikaturisti fitues merr një çmim parash / tarifë për mbajtjen e punëtorive
2. PUNËNTORI KRIJUESE
 • Punëtori krijuese mbi procesin e krijimit të karikaturave dhe teknikave të vizatimit për karikaturistët e rinj në galerinë OSTEN
 • Trajnim në procesin e krijimit të karikaturave dhe teknikave të vizatimit
3. PROMOVIMI ONLINE DHE MEDIA
Në faqet e internetit të partnerëve dhe faqet e mediave sociale, por edhe në mediat lokale dhe globale.

>>Kthehu në përmbledhje