Formulari i aplikimit Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

Formulari i aplikimit [Europanetzwerk Deutsch EU-Kurse]
Kurset e BE-së nga Programi Europanetzwerk Deutsch duan t’Ju mbështesin në profesionalizimin e njohurive Tuaja të shkëlqyeshme të gjermanishtes në mjedisin Tuaj të punës dhe më shpesh t‘i përdorni ato. Programi Europanetzwerk Deutsch Ju ndihmon të krijoni një rrjet aktiv në përditshmërinë Tuaj profesionale, që do t’ju vë në kontakt me kolegët Tuaj nga Europa. Kurset e BE-së japin mbështetje individuale me qëllim që të arrini një sukses sa më të madh të mundshëm të të nxënit. Në fokus qëndrojnë temat e Bashkimit Europian, si dhe qasja në institucionet gjermane, ministritë dhe institucionet kulturore. Ky program shoqërohet me një kurs intensiv të gjuhës në të gjitha ditët e kursit. Aplikoni për programin Europanetzwerk Deutsch nëse jeni të punësuar në një institucion të BE-së ose në një ministri të vendeve anëtare të BE-së dhe vendeve kandidate (+ Norvegjia dhe Islanda) dhe njëkohësisht gjatë punës Suaj jeni në kontakt të ngushtë me institucionet e BE-së. Njohuritë Tuaja të gjuhës gjermane janë në një nivel të lartë, nga niveli B2 dhe dëshironi që edhe më tej të shtoni rrjetin në BE.

Me informacionet e mëposhtme na ndihmoni të përshtatim programin institucional dhe gjuhësor personalisht për ju dhe të na jepni një pasqyrë të fokusit Tuaj profesional dhe dëshirave Tuaja mbi programin.

Formulari i aplikimit

Deklarata e privatësisë dhe pëlqimit


Udhëzim: Ju lutemi përdorni gjuhën gjermane dhe mos përdorni shkrimin me germa të mëdha.

Kurse

Angaben zu Ihrer Person
(benutzen Sie bitte keine Blockbuchstaben)

Arbeitsbereich

* e nevojshme
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to eu-kurs2@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy