Formular për regjistrim

Formular për regjistrim

Të drejtat e përdorimit të fotografive
Në kuadër të kësaj ngjarjeje do të fotografohet, fotot do të merren ndër të tjera edhe nga pjesëmarrësit. Me anë të kësaj deklaroj pëlqimin tim për t'u fotografuar dhe / ose filmuar për Goethe- Institutin dhe që regjistrimet të përdoren siç përshkruhet më poshtë.
Fotografitë e bëra  mund të botohen ose riprodhohen publikisht në ndonjë formë tjetër nga Goethe-Institutet në të gjithë botën, pa përcaktim në përmbajtje ose afat kohor, për botime të ndryshme, propagandë dhe reklama.

* e nevojshme
Nëse i dërgoni të dhënat të mbushura në formularin për kontakt, ju deklaroni se jeni dakord që ne mundmi të përdorim të dhënat tuaja për t'iu përgjigjur kërkimit tuaj ose për t'ju kontaktuar. Ju mund të tërhiqni lejën tuaj duke dërguar një e-mail në integration-skopje@goethe.de. Nëse tërhiqni lejën tuaj, të dhënat tuaja do të fshihen menjëherë. Përndryshe, do të fshihen kur të kemi përpunuar kërkesën tuaj ose qëllimi i ruajtjes nuk zbatohet më.

Mbrojtja e të dhënave