Kurse të gjuhës gjermane në Maqedoni

Language students Photo: Goethe-Institut / Sonja Tobias

Kurse të gjermanishtes për të rritur

Këtu bëhet fjalë për kurse të përgjithshme gjuhësore të niveleve A1-C2 për kursistë të rritur. Objektiva e të mësuarit dhe përmbajtja mësimore e këtyre kurseve orientohet sipas Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencës (KPER).

Kurse për fëmijë dhe adoleshentë

Këto kurse  synojnë nxënësit e rinj ndërmjet moshave 5 dhe 16 vjeç. Mund të regjistrohen nxënësit me njohuri paraprake si dhe fillestarë. 

Kurse përgatitore për provim

Këto kurse përgatitin me destinim provimin qendror të Goethe-Institut dhe ofrojnë udhëzime për formatin e kursit.

Kurse speciale

Kurse me fokus të veçantë të përmbajtjes për grupe specifike të synuara ose për trajnim të shkathtësive individuale:

Informata tjera

Orare dhe çmime

Të gjitha oraret e kurseve në Maqedoni

Kontakti dhe regjistrimi

Ju jeni të interesuar për një nga kurset tona të gjermanishtes ose keni nevojë për informata të mëtejshme? Ne Ju ndihmojmë me kënaqësi.

Formatet e kurseve tona

Ju dëshironi të mësoni gjermanisht dhe e vlerësoni që kursin Tuaj t’ia përshtatni nevojave individuale? Mësojeni atë ashtu si Ju dëshironi dhe do t’ia arrini qëllimit Tuaj!