Kurse të gjermanishtes për të rritur

#onlinestattcorona
Kurse të gjermanishtes

  

Online kurse

6-7 javë
10 orë në javë
Numri i kandidatëve në klasë minimum është 6 dhe maksimum 16
 

Blended Learning Kurse

Online dhe kurse me prezencë
7,5 javë
8 orë në javë
Numri i kandidatëve në klasë minimum është 6 dhe maksimum 16

Shërbimi

  • Vlerësimi i vazhdueshëm i përparimit në mësim dhe këshillimit sistematik lidhur me rrjedhën e mësimit. 
  • Konfirmimi i pjesëmarrjes
  • Provimi do të organizohet në fund të kursit
  • Materialet e përfshira shtesë

Informata tjera

Kontakti dhe regjistrimi

Ju jeni të interesuar për një nga kurset tona të gjermanishtes ose keni nevojë për informata të mëtejshme? Ne Ju ndihmojmë me kënaqësi.

Koncepti ynë i mësimit

Garanton sukses të shpejtë në mësim përmes mësimdhënësve me kualifikim të lartë, metodave moderne të mësimdhënies, përkujdesjes intensive dhe këshillimit si dhe sistemit të niveleve të kurseve që vlen në gjithë botën.

Nivelet A1–C2

Kurset tona të gjermanishtes janë të bazuara në nivelet e Kuadrit të Përbashkët Europian për Referencat e Gjuhëve.