Kurse të gjermanishtes për të rritur

#onlinestattcorona
Kurse të gjermanishtes

Vazdoni të mësoni gjermanisht -online. Tani po i kthejmë kurset tona me prezencë  në formate online për Ju. Secili pjesëmarrës do të njoftohet personalisht. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi drejtohuni në:
info-skopje@goethe.de

Standarde

10 javë
Duke filluar në shkurt, prill, shtator
2 terminë në javë (3 OM në ditë)
Gjithsej 60 ose 66 (OM) 
Nivelet e ofruara: A1-C1
Numri i kandidatëve në klasë minimum është 6 dhe maksimum 14
* OM=Orët mësimore nga 45 Minuta

Intensive

3 javë
4 ose  5 terminë në javë (5 ose 4 OM në ditë)
Gjithsej 60 OM
Nivelet e ofruara: A1.1 dhe A1.2
Numri i kandidatëve në klasë minimum është 6 dhe maksimum 14
* OM=Orët mësimore nga 45 Minuta

Shërbimi

  • Vlerësimi i vazhdueshëm i përparimit në mësim dhe këshillimit sistematik lidhur me rrjedhën e mësimit. 
  • Konfirmimi i pjesëmarrjes
  • Provimi do të organizohet në fund të kursit
  • Materialet e përfshira shtesë

Informata tjera

Kontakti dhe regjistrimi

Ju jeni të interesuar për një nga kurset tona të gjermanishtes ose keni nevojë për informata të mëtejshme? Ne Ju ndihmojmë me kënaqësi.

Koncepti ynë i mësimit

Garanton sukses të shpejtë në mësim përmes mësimdhënësve me kualifikim të lartë, metodave moderne të mësimdhënies, përkujdesjes intensive dhe këshillimit si dhe sistemit të niveleve të kurseve që vlen në gjithë botën.

Nivelet A1–C2

Kurset tona të gjermanishtes janë të bazuara në nivelet e Kuadrit të Përbashkët Europian për Referencat e Gjuhëve.