Kurse për fëmijë dhe adoleshentë

Kinder- und Jugendkurse Foto: © Bernhard Ludewig

Mësojeni gjermanishten duke luajtur

Mësojeni  gjuhën në mënyrë aktive nëpërmjet roleve, intervistave dhe projekteve. Mësimi është i larmishëm dhe i përshtatet moshës. 

Kurse të gjermanishtes

  

Kurse ekstensiv për fëmijë dhe adoleshentë

15 javë
Duke filluar në shkurt, shtator
2 terminë në javë
Gjithsej 60 OM*
Nivelet e ofruara: A1-C1
Numri i kandidatëve në klasë minimum është 6 dhe maksimum 16
* OM=Orët mësimore nga 45 Minuta

Shërbimi

  • Vlerësimi i vazhdueshëm i përparimit në mësim dhe këshillimit sistematik lidhur me rrjedhën e mësimit. 
  • Konfirmimi i pjesëmarrjes
  • Provimi do të organizohet në fund të kursit
  • Materialet e përfshira shtesë

Informata tjera

Kontakti dhe regjistrimi

Ju jeni të interesuar për një nga kurset tona të gjermanishtes ose keni nevojë për informata të mëtejshme? Ne Ju ndihmojmë me kënaqësi.

Nivelet A1–C2

Kurset tona të gjermanishtes janë të bazuara në nivelet e Kuadrit të Përbashkët Europian për Referencat e Gjuhëve.