Online kamp veror në Goethe-Institut Shkup 2021

Online kamp veror në Goethe-Institut Shkup 2021
@Goethe-Institut

Këtë vit kemi një ofertë speciale për ju! Pavarësisht se ku ndodhen, fëmijët tuaj do të jenë në gjendje të marrin pjesë në kamp veror digjital. Provojeni dhe vërtetoheni  vetë!
 
Për fëmijët dhe të rinjtë midis moshës 7 dhe 15 ofrojmë një javë të veçantë të pasur me përvoja. Çdo ditë organizojmë aktivitete argëtuese të drejtpërdrejta virtuale, të cilat lejojnë fëmijët dhe të rinjtë të angazhohen në mënyrë aktive dhe me kënaqësi në to, të shkëmbejnë mendime dhe përvoja, të luajnë lojëra, të marrin pjesë në gara dhe të flasin me njëri-tjetrin ... natyrisht në gjuhën gjermane!
 
Qëllimi ynë është t'u ofrojmë fëmijëve dhe të rinjve një javë plot gëzim në të cilën ata mund të përdorin në mënyrë aktive gjuhën gjermane.
Kampi veror zgjat një javë pune, mbahet çdo ditë, nga e hëna deri të premten, nga dy orë mësimore prej 45 minutash në ditë;
 
Çmimi: 2.200 den

Regjistrimi: 31.05.-18.06.2021

Termine: 21.-25.06.2021
                05.-09.07.2021