Kurse për përgatitje për provim

Kurse parapërgatitore për provim Foto: © Getty Images Daly and Newton

Goethe-Zertifikat

Në këto kurse Ju përgatisim në mënyrë specifike për certifikatat e njohura ndërkombëtare të Goethe-Institut. Ju do të mësoni pjesë të ndryshme të provimit me shkrim dhe me ndihmën e ushtrimeve dhe do të njiheni me teknikat specifike të provimit. 

Oraret dhe çmimet

#onlinestattcorona
Kurse të gjermanishtes

  

Kurse për përgatitje për provim

1 ditë
Fillimi i kursit varet nga interesi juaj
1 termin në ditë (4 OM*)
Gjithsej 4 OM*
Nivelet e ofruara: A1-C1
* OM=Orët mësimore nga 45 Minuta

Informata tjera

Kontakti dhe regjistrimi

Ju jeni të interesuar për një nga kurset tona të gjermanishtes ose keni nevojë për informata të mëtejshme? Ne Ju ndihmojmë me kënaqësi.

Nivelet A1–C2

Kurset tona të gjermanishtes janë të bazuara në nivelet e Kuadrit të Përbashkët Europian për Referencat e Gjuhëve.