Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)
  Blended Learning© goethe-Institut

Blended Learning

Dëshironi të mësoni gjermanishten, keni pretendime të larta dhe parapëlqeni të mësoni në shtëpi apo në lëvizje gjatë rrugëtimit? E përdorni shpesh kompjuterin në jetën e përditshme apo në punë? Dëshironi të mësoni në mënyrë të pavarur dhe fleksibile sa i përket kohës, ndërsa njëkohësisht të mos hiqni dorë nga avantazhet e një kursi grupor? Kursi ynë Blended Learning është pikërisht për Ju.

Goethe-Institut Skopje

Regjistrohuni tani!

Avantazhet

BLENDED LEARNING është oferta ideale, në rast se dëshironi të mësoni shpejtë gjermanishten. Në fakt, Ju nuk dëshironi të vini shpesh në një kurs me prezencë të detyrueshme, mirëpo edhe nuk dëshironi të mësoni kryesisht vetëm online, përmes internetit.

Prandaj, kurset tona BLENDED LEARNING e kombinojnë „më të mirën nga të dyjat“: të mësuarit intensiv në kurset që mbahen në klasë dhe të mësuarit e gjermanishtes online, plotësohen mes vete në mënyrë fleksibile. Kështu, për një kohë shumë të shkurtë do të arrini një përparim shumë më të madh në mësim. Ne ofrojmë Kurse Blended Learning që nga shkalla A1.

 


Përshkrimi i kursit

- 7.5 javë për një nivel
- 60 njësi mësimore, kombinim i takimeve online, ku mund të shkëmbeni ide me partnerë të kursit, si dhe me mësuesin tuaj dhe njësitë mësimore në platformën e të mësuarit.
- Gjatë gjithë kohës së kursit do të keni përkrahje personale nga një mësues/mësuese gjermane. 
 

të mësuarit me prezencë në klasë

- Gjatë kursit do të vini në Institutin Goethe vetëm njëherë në javë (çdo të marte ose të enjte) ose çdo 2 (dy) javë në ditën e diel.
- Do të diskutoni mbi përmbajtjen e kursit dhe gramatikën si dhe do të flisni shumë me pjesëmarrësit e tjerë të kursit në gjermanisht. 
- Do të mësoni në një grup mes 8 dhe 18 pjesëmarrësve dhe do të përgatiteni së bashku për fazën e ardhshme online.
 

orët mësimore ONLINE

- Ndërmjet seancave ku duhet të jeni të pranishëm do të mësoni njësitë mësimore online në platformën e institutit Goethe. Orarin dhe vendin e mësimit e përcaktoni vetë në mënyrë individuale.
- Me ndihmën e materialeve profesionale dhe multimediale për ushtrime dhe metodikës më moderne të të mësuarit do ta ushtroni leximin, të shkruarit dhe të dëgjuarit e gjuhës gjermane. Këto ushtrime mund t’i përsëritni sa herë të dëshironi. 
- Do të mësoni me detyra individuale dhe grupore. Personalisht dhe në mënyrë interaktive, nëpërmjet chat-it dhe forumeve, do të mund të shkëmbeni ide me pjesëmarrësit e tjerë të kursit.  
- Do të merrni detyra të reja dhe informata të rregullta kthyese për përparimin tuaj në mësim nga mësuesi juaj i gjermanishtes. 
- Do të përgatiteni në mënyrë individuale për takimin e radhës.


 @ Goethe-Institut


Parakushtet

  • Punoni me kompjuter dhe keni qasje në internet. 
  • Keni të paktën 2 orë në javë kohë për të mësuar online.
  • Keni dëshirë të mësoni në mënyrë të pavarur dhe me përgjegjësi i kryeni detyrat e dhëna.
  • Keni njohuri të mira nga gjuha angleze. (Gjuha e mbështetjes së platformës mësimore është anglishtja.)


Pyetje të parashtruara më shpesh

Duhet patjetër t’i bëni 70% të detyrave të përgjithshme online dhe të jeni të pranishëm në seancat e kursit me prezencë. Vetëm në këtë mënyrë në fund të kursit do të mund të merrni vërtetim për pjesëmarrje. 
Nuk ka libër kursi. Përmbajtjen e njësive mësimore e gjeni në dhomën e kursit online. Në seancat e kursit me prezencë do të merrni shënime të shtypura nga prezantimet.
Shumica e detyrave online mund të bëhen edhe me tabletin ose telefonin tuaj inteligjent, por për disa nga aktivitetet online është e nevojshme të keni kompjuter ose laptop. Pjesëmarrja është e mundur vetëm me tablet/telefon inteligjent, por ne rekomandojmë të përdorni kompjuter/laptop. Në seancat e kursit me prezencë nuk është patjetër të keni pajisjen tuaj.
Shkruani një e-mail udhëheqësit/udhëheqëses së kursit. Udhëheqësi juaj i kursit do t’i përgjigjet e-mailit tuaj brenda 48 orësh.
Ju mund t’i postoni problemet dhe pyetjet tuaja në forumin e pjesëmarrësve. Udhëheqësi juaj i kursit do të përgjigjet brenda 48 orësh.
Në seancën e radhës të kursit me prezencë mund të keni vështirësi, pasi që njësia mësimore online të shumtën e rasteve ju përgatit për takimin e radhës në kursin me prezencë. Më së miri është që para orarit të kursit me prezencë të bëni sa më shumë ushtrime.
Për të gjitha shkathtësitë që testohen gjatë provimit do të aftësoheni gjatë mbajtjes së kursit. Mirëpo, rekomandohet që me formatin e provimit të njiheni duke përdorur materialet për ushtrime, të cilat janë në dispozicion në faqen e internetit.
Jo, ju duhet të rezervoni dhe të kaloni provimin e gjuhës në një nga Institutet Goethe.
Po, kjo është e mundur. Mirëpo, rekomandohet që të bëni një test për përcaktimin e nivelit, për të gjetur kursin më të mirë për ju, sepse dallon përmbajtja e këtyre dy formateve të kursit.